Terveydenhuollon perustarvikehankinnoissa on suuret volyymit

Terveydenhuollon perustarvikehankinnoissa on suuret volyymit

Kuntahankinnat kilpailutti terveydenhuollon perustarvikkeiden hankinnan auttaakseen asiakkaitaan saavuttamaan volyymin mukanaan tuoman hintaedun lisäksi nykyaikaisen tavan hallita suurimenekkisten tarvikkeiden materiaalivirtoja ilman mittavaa omavarastointia tai aikaa vieviä käytännön rutiineja.

Yksittäisen kertakäyttöhanskaparin yksikköhinta on muutaman sentin luokkaa. Terveydenhuoltosektorilla kulutetaan Suomessa vuosittain noin 1,2 miljardia kertakäyttöhanskaa. Merkittäviä säästöjä saadaan aikaiseksi tuhansien perustarvikenimikkeiden järkevällä yhteishankinnalla, suuruusluokaltaan jopa yli 10 %:n verran.

Käsineitä vastaavia perustuotteita ovat muun muassa myssyt, maskit, laastarit ja sidokset. Erikoistuotteita ei ole sen sijaan ollut nähty tarkoituksenmukaiseksi liittää vastasolmittuun puitesopimukseen. Asiakkaat hankkivat edelleen itse esimerkiksi lonkkaproteesit, jotka vaativat erityistä tuotetietämystä.

Yksi tuoreeseen puitesopimukseen liittyneistä asiakkaista on Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut. Yhteistoiminta-alue tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Sastamalan kaupungille ja Punkalaitumen kunnalle. Alueen väestöpohja on yhteensä noin 28.000 asukasta.

  – Omien kilpailutuskokemuksien perusteella päädyimme liittymään valmiiseen puitesopimukseen saadaksemme kiinteähintaisen palvelun ja tuotteet sekä lisäksi huomattavan työmääräsäästön kilpailutusprosessissa sisältäen myös mahdolliset hankintaa koskevat valitukset, kertoo Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyshankinnoista vastaava talouspäällikkö Reijo Varheenmaa.

Keskittäminen kannattaa

Parhaimmillaan yhden toimittajan puitesopimus tuo mukanaan helpotusta myös käytössä oleviin usein niukkoihin henkilöstöresursseihin. Sen sijaan, että omien työntekijöiden työaikaa kuluu tarvikkeiden tilaamiseen, vastaanottamiseen, hyllyttämiseen, laskujen käsittelyyn ja inventointiin, voidaan sitä käyttää järkevämmin varsinaiseen ydintyöhön.

Osana hankintaketjua sopimustoimittaja OneMed kuljettaa hoitotarvikkeet suoraan käyttöpisteeseen. Asiakkaalla on myös mahdollisuus oman valikoimansa räätälöintiin.

  – Kokemustemme perusteella meillä Sastamalassa pystyttiin vaikuttamaan itse solmitun sopimuksen puitteissa myös toimitettavien tuotteiden valikoimaan sekä kotiinkuljetuspalvelun toimituksiin, kertoo Varheenmaa.

Uhka vai mahdollisuus

Muutos ei aina miellytä kaikkia. Vastarintaa saattaa aiheuttaa tutuista tuotteista luopuminen tai pitkään käytössä olleiden, rutiiniksi muodostuneiden, toimintatapojen muuttuminen. Näin kävi Sastamalassakin, erityisesti kotihoidon ilmaisjakelutuotteiden osalta. Asiakkaat olivat tottuneet käyttämään tiettyjä tuotemerkkejä, eivätkä olisi halunneet niistä luopua.

  – Olemme saaneet puitesopimustoimittajalta tukea muutoksen läpiviemiseksi esimerkiksi tuote-esittelyjen muodossa. Samalla myös uuteen toimintamalliin liittyneet pienet alkukankeudet ovat takana ja palvelu toimii sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti, summaa Varheenmaa.

Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat mukana myös muissa KL-Kuntahankintojen kilpailuttamissa puitesopimuksissa.