Annanpura Oy / Näkövammaisten liitto ry

Saavutettavuusdirektiivi velvoittaa kuntia huolehtimaan sähköisten palveluiden saavutettavuudesta kaikille kuntalaisille. Näkövammaisten liitto ry edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista. Annanpura Oy tarjoaa ratkaisuja sähköisten palveluiden saavutettavuuden edistämiseksi.

http://nkl.fi/fi/etusivu

Kerros: 2. krs

Osasto: S.22