Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

ARA vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. Se kuuluu ympäristöministeriön hallinnon alaan.
ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

http://www.ara.fi

Kerros: K. krs

Osasto: G1

Tietoisku
Ajankohtaista korjausavustuksista

13.09.2017 | 14:30 - 14:50