Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty edustaa noin 55 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa.
Jytyn jäsenet toimivat esimerkiksi kansalaisten perus- hyvinvointipalveluja tuottavilla aloilla.
Jyty on STTK:n jäsenliitto.

http://www.jytyliitto.fi

Kerros: K. krs

Osasto: J4