Kelan tutkimus ja tilastot

Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden alussa kunnilta Kelalle. Kela tuottaa luotettavaa, ajantasaista tilasto- ja tutkimustietoa toimeentulotuesta ja siirron vaikutuksista. Toimitamme tietoja maksutta kuntien käyttöön.