Kuurojen Palvelusäätiö sr

Kuurojen ja kuurosokeiden ihmisten sujuva arki ja hyvä elämä vuorovaikutuksessa muiden kanssa – 120 vuotta järjestölähtöistä auttamistyötä viittomakielellä

http://www.kpsaatio.fi

Kerros: K. krs

Osasto: A6