Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä.

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita.
Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Näin voidaan vähentää lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuutta.

http://stm.fi/lape

Kerros: 2. krs

Osasto: 2.31