Nikander ja Wiinikka Oy

Kenkien liukuesteillä vähennetään merkittävästi talviliukkauden aiheuttamia kaatumiskustannuksia. Yhden lonkkamurtuman hinta Suomessa on noin 20 000 euroa ensimmäisenä vuotena. Suomessa tapahtuu vuosittain yli 7 000 lonkkamurtumaa. Osa kaatuneista henkilöistä ei pääse koskaan takaisin työelämään. Vanhuksilla kaatumiset saattavat aiheuttaa elinikäisen hoidettavan vamman.

http://www.devisys.fi

Kerros: 2. krs

Osasto: S.17