Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

Suomen Hankintajuristit on julkisen sektorin juridiikkaan sekä riidanratkaisuun erikoistunut kansainvälinen asianajotoimisto. Päätoimialamme ovat julkiset hankinnat sekä EU-lainsäädäntö, työ -ja virkaoikeus, hallinto-oikeus sekä riidanratkaisu. Avustamme pieniä sekä suuria paikallis -ja keskushallinnon asiakkaita ainutlaatuisella ongelmien ratkaisuun keskittyneellä palvelumallillamme.

www.hankintajuristit.fi

Kerros: 2. krs

Osasto: S.11