Tilaajavastuuvalvonta

Kunnissa tehdään paljon alihankintaa ja vuokratyötä koskevia sopimuksia, joissa tulee noudattaa tilaajavastuulakia. Siksi kunnat ja kuntayhtymät ovat tänä vuonna tilaajavastuuvalvonnan kohteina. Ständillä kerromme lisää tilaajavastuusta ja sen valvonnasta, tervetuloa!

http://www.tyosuojelu.fi/tilaajavastuu

Kerros: 2. krs

Osasto: S.13