Vaikuta vesiin Nyt! Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ravinnekierrätyksen linkittäminen kuntien ja kaupunkien päivittäiseen työhön voi olla haastavaa ja tuntua keinotekoiselta, mutta sillä on monia niin organisaatiota itseään kuin sidosryhmiä ja ympäristöä hyödyttäviä yhtymäkohtia. Ravinneneutraalius osana kiertotaloutta voi olla kunnan sisäistä toimintaa tai laajemman alueen yhteistyötä. Tule keräämään parhaat vinkit!