Kommunmarknaden 13-14 september 2017

Välkommen till Kommunmarknaden den 13-14 september 2017. Det övergripande temat för det svenska programmet under Kommunmarknaden är Kommuner och landskap i förändring.

Det svenska programmet startar efter partiledardebatten som pågår i stora föreläsningssalen kl. 10:00-11.30. Alla svenska seminarier hålls i tredje våningen i rum A 3.6 i Kommunernas hus.

Heléne Fritzon är ordförande för den nya kommunutredningen i Sverige. (Fotograf: Anders Löwdin)

Onsdag 13.9

12:00-12:45 Aktuellt inom kommunalekonomi
Henrik Rainio och Benjamin Strandberg, sakkunniga inom kommunalekonomi

13:00-14.30 Kommuner i förändring i Sverige
Heléne Fritzon och Sverker Lindblad, ordförande respektive huvudsekreterare i Kommittén för stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen utreder på uppdrag av den svenska regeringen hur Sveriges 290 kommuner ska klara framtidens utmaningar. Vad kan vi i Finland lära av dem?
Kommentar av kommunforskare Siv Sandberg, Åbo Akademi

14.45 – 16.00 Framtidens kommuner i Finland (paneldebatt)
Auli Valli-Lintu, regeringsråd, Finansministeriet: Samarbetet mellan kommunerna och de nya landskapen under förändringsprocessen och framöver
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet: Framtidens kommun ur kommuninvånarnas och de kommunala beslutsfattarnas perspektiv.
Terhi Päivärinta, direktör, Kommunförbundet: Framtidens kommun är en bildningskommun
Thomas Sund, kommunikationschef, Finansministeriet: Vikten av kommunikation under förändringsprocessen

 

Torsdag 14.9

09:00-10:30  Förändringsprocesserna i Österbotten och Egentliga Finland
Jukka Kentala, förändringsledare, Österbottens landskap
Patrik Nygrén, stadsdirektör i Pargas, medlem i Egentliga Finlands tillfälliga landskapsorgan

10:45 – 11:45: Juridiska utmaningar i vård- och landskapsreformen
Arto Sulonen, direktör, Kommunförbundet

12:00-13:00 Personalöverföringarna
Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, Kommunarbetsgivarnaa KT

 

 

Här hittar du information om det finska och svenska programmet på Kommunmarknaden.

Anmäl dig redan nu!
Anmälningsblanketten hittar du här.