Kommunmarknaden 13-14 september 2017

Välkommen till Kommunmarknaden den 13-14 september 2017. Det övergripande temat för det svenska programmet under Kommunmarknaden är Kommuner och landskap i förändring.

Det svenska programmet startar efter partiledardebatten som pågår i stora föreläsningssalen kl. 10:00-11.30. Alla svenska seminarier hålls i tredje våningen i rum A 3.6 i Kommunernas hus.

Sverker Lindblad, huvudsekreterare i den svenska kommunutredningen.

Onsdag 13.9

12:00-12:45 Aktuellt inom kommunalekonomi
Henrik Rainio och Benjamin Strandberg, sakkunniga inom kommunalekonomi

13:00-14.30 Kommuner i förändring i Sverige
Sverker Lindblad, är huvudsekreterare i Kommittén för stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen som på uppdrag av den svenska regeringen utreder hur Sveriges 290 kommuner ska klara framtidens utmaningar. Vad kan vi i Finland lära av dem?
Kommentar av kommunforskare Siv Sandberg, Åbo Akademi

Debattledare: Kristina Wikberg, direktör, Svenskspråkiga och internationella ärenden, Kommunförbundet

Läs mera: Sverige söker ny strategi för kommunerna

14.45 – 16.00 Framtidens kommuner i Finland (paneldebatt)
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet: Framtidens kommun ur kommuninvånarnas och de kommunala beslutsfattarnas perspektiv.
Minna Lindberg, sakkunnig, Kommunförbundet: Framtidens kommun är en bildningskommun
Thomas Sund, kommunikationschef, Finansministeriet: Vikten av kommunikation under förändringsprocessen

Debattledare: Björn Sundell, omvärldsanalytiker och journalist.

 

Torsdag 14.9

09:00-10:30  Förändringsprocesserna i Österbotten och Egentliga Finland
Jukka Kentala, förändringsledare, Österbottens landskap
Patrik Nygrén, stadsdirektör i Pargas, medlem i Egentliga Finlands tillfälliga landskapsorgan

Kommentar via Skype av Markku Suksi, professor i offentlig rätt, Åbo Akademi och vice ordförande i Delegationen för språkärenden

Debattledare: Sandra Bergqvist, teamledare för det svenska teamet vid Kommunförbundet

10:45 – 11:45: Juridiska utmaningar i vård- och landskapsreformen
Arto Sulonen, direktör, Kommunförbundet

12:00-13:00 Personalöverföringarna
Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, KT Kommunarbetsgivarna

Case Nyland, så här har landskapet arbetat med personalöverföringarna fram till idag
Förvaltningschef Inka Tikkanen-Pietikäinen, Nylands förbund

 

 

 

Här hittar du information om det finska och svenska programmet på Kommunmarknaden.

Anmäl dig redan nu!
Anmälningsblanketten hittar du här.