Kommunmarknaden 13-14 september 2017

Välkommen till Kommunmarknaden den 13-14 september 2017! Den 8 maj lägger vi ut en första version av programmet på vår webbsida och då startar också registreringen. 

Kommunförbundets svenska team jobbar som bäst med att knyta ihop programmet för de svenskspråkiga seminarierna. Det vi redan nu vet är att en seminariehelhet kommer att handla om de utmaningar som framtidens kommuner står inför.  En annan helhet behandlar de nya landskapen: Vården, valfriheten, personalen och pengarna. Den tredje helheten berör bildningssektorn. Det blir också en rejäl dos kommunekonomi och -juridik.

Heléne Fritzon är ordförande för den nya kommunutredningen i Sverige. (Fotograf: Anders Löwdin)

I onsdagens seminarier (13.9) medverkar Heléne Fritzon och Sverker Lindblad, som på uppdrag av den svenska regeringen utreder hur Sveriges 290 kommuner ska klara framtidens utmaningar. Fritzon är ordförande och Lindblad huvudsekreterare i Kommittén för stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen.

På torsdagen (14.9) diskuterar vi de nya landskapen ur olika perspektiv med bland andra Arto Sulonen, direktör för Kommunförbundets juridiska enhet och Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef på KT Kommunarbetsgivarna.

Vi återkommer med mera information om det svenska programmet i början av maj!