Kommunmarknaden 2016

De svenska seminarierna under Kommunmarknaden 14–15.9.2016

Välkommen till de svenska seminarierna under Kommunmarknaden. Vi startar seminarieprogrammet på onsdag kl 11.00 med att granska resultatet i en rykande färsk språkbarometer där över 3 000 personer har gett sin syn på språkklimatet i Finland år 2016.

Andra aktuella teman är bland annat vårdreformen och det fria vårdvalet, integrationen på svenska, radikalism och tvåspråkiga lösningar i skolvärlden.

Alla svenska seminarier hålls i konferensrum A3.6 i tredje våningen.

Onsdag 14.09.2016

 

Kuma_NYunga

Kl. 11.00 Hurudant är språkklimatet i Finland 2016?
Den färska språkbarometern visar hur de lokala språkminoriteterna i Finland mår år 2016.
3 000 personer bosatta i tvåspråkiga kommuner har deltagit i undersökningen som görs av Åbo Akademi. Forskardoktor Marina Lindell, Åbo Akademi redogör för resultat och trender. Kommentarer av språkrättsråd Corinna Tammenmaa, Justitieministeriet och folktingssekreterare Markus Österlund, Svenska Finlands Folkting.

Kl. 12.45 En- eller tvåspråkiga lösningar i skolan?
Behovet av samlokaliseringen av finska och svenska skolor ökar. Är det bra eller dåligt? Hur ser konsekvenserna ut för eleverna, lärarna och kommunerna? Professor Fritjof Sahlström vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid ÅA i Vasa diskuterar framtidens skolor med Tomas Brännkärr, biträdande rektor och samarbetskoordinator för samlokaliserade Vasa Gymnasium och Niclas Grönholm, linjedirektör för den svenska utbildningen i Helsingfors.

Kl.  13.45 Ta hjälp av produktivitetsmått i din kommun
Allt fler kommuner tar i bruk Kommunförbundets produktivitetsjämförelse, som finns tillgänglig också på svenska. Produktivitetsjämförelsen är en öppen tjänst som är avsedd för kommunerna och samkommunerna. Med hjälp av produktivitetsjämförelsen kan du jämföra din kommun med andra kommuner.
Kommunförbundet har utvecklat produktivitetsmått tillsammans med kommunerna, Finansministeriet och olika sakkunnigorganisationer. I produktivitetsjämförelsen jämförs framför allt förändringar i kommunens egen produktivitet över tid (produktivitetsindex) men också servicens kvalitet beaktas i utvecklingsarbetet.
Ekonomiplaneringschef Johnny Holmström i Borgå och Kommunförbundets sakkunniga Benjamin Strandberg tipsar om hur man använder produktivitetsmåtten.

Kl. 14.30 Budgetmakarens ABC – aktuellt inom kommunalekonomi och finansiering
A)     Så här påverkar statsbudgeten kommunsektorn i nästa år.
B)     Börja bädda för vård- och landskapsreformen – trots att detaljerna ännu är oklara.
C)     Nytt om nästa års skatteprognoser och stadsandelskalkyler.
Medverkande: Benjamin Strandberg och Henrik Rainio på Kommunförbundets kommunalekonomiska avdelning.

Kl. 15.30 Möjligheternas dokument – den nya förvaltningsstadgan
Enligt nya kommunallagen måste kommunerna och samkommunerna förnya sina förvaltningsstadgor. Under seminariet tar vi del av erfarenheter från beredningsarbetet och vi kan ställa kvistiga frågor till Kommunförbundets jurister. Medverkande: ledande jurist Riitta Myllymäki och jurist Ida Sulin och utbildningschef Kaj Lindqvist från Kommunförbundet.

Torsdag 15.09.2016

 

Kuma_publik2

Kl. 9.00 Integration på svenska med tema sysselsättning
Sysselsättning är en central del av integrationen. Går det att sysselsätta sig på enbart svenska i Finland? Vilka erfarenheter av sysselsättning finns det i Svenskfinland både ur arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel? Paneldiskussion.
Medverkande: Amina Elezovic, företagare (Malax), Jan D Okerblom, vd, FiBan (Finnish Business Angels Network), Tony Pellfolk, vård och omsorgsdirektör (Närpes), Christina Söderberg, utvecklingschef, Folkhälsan Välfärd AB och Liselott Sundbäck, invandrarkoordinator, Kommunförbundet.

Kl. 10.45 Hur ska kommunerna identifiera och motarbeta radikalism?I Sverige gör kommunerna upp lokala handlingsplaner för att motarbeta våldsbejakande extremism. Kan vi i Finland följa Sveriges exempel? Forskaren och sociologen Karin Creutz har intervjuat anhöriga till personer som har radikaliserats och åkt i väg från Finland för att delta i kriget i Syrien antingen som krigare eller som volontärer. Vad har hon kommit fram i sin forskning?

Kl. 13.00 Vill vi verkligen låta medborgarna påverka kommunen? ARTTU2 om delaktighet och påverkan.
Det effektivaste sättet att påverka kommunen är att kandidera i val, men allt färre har tid och intresse för förtroendeuppdrag. Samtidigt är de direkta kanalerna allt viktigare för kommuninvånarna. Åtta av tio kommuninvånare använder sig av direkta kanaler för att påverka i sin hemkommun. De skriver insändare och startar medborgarupprop eller ringer kommunens tjänstemän.
Kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi och kommundirektör Mikko Ollikainen i Vörå diskuterar två färska undersökningar om delaktighet och påverkan inom ramen för forskningsprogrammet ARTTU2.

Kl. 14:00 Vem blir vinnare och förlorare i vårdreformen?
Finns det klara vinnare och förlorare i vård- och landskapsreformerna? Kommunerna, invånarna, de privata vårdbolagen eller tredje sektorn? Expertpanelen diskuterar vård- och landskapsreformerna, valfriheten, den statliga styrningen och de nya landskapen.
I panelen: Folkhälsans vd Stefan Mutanen, Doctagons vd Stefan Wentjärvi, kommunforskaren Siv Sandberg, Åbo Akademi och Arto Sulonen, direktör för Kommunförbundets juridiska enhet. Debattledare är Kia Leidenius och Sandra Bergqvist från Kommunförbundets svenska enhet.

Mera information om programmet hittar du här.

Du kan registrera dig redan nu. Det gör du här.

BLOGGAR