Kommunmarknaden 2016

De svenska seminarierna under Kommunmarknaden 14–15.9.2016

Välkommen till de svenska seminarierna under Kommunmarknaden. Vi startar seminarieprogrammet på onsdag kl 11.00 med att granska resultatet i en rykande färsk språkbarometer där över 3 000 personer har gett sin syn på språkklimatet i Finland år 2016.

Andra aktuella teman är bland annat vårdreformen och det fria vårdvalet, integrationen på svenska, radikalism och tvåspråkiga lösningar i skolvärlden.

Onsdag 14.09.2016

 

Kuma_NYunga

Kl. 11.00 Hurudant är språkklimatet i Finland 2016?
Den färska språkbarometern visar hur de lokala språkminoriteterna i Finland mår år 2016.
3 000 personer bosatta i tvåspråkiga kommuner har deltagit i undersökningen som görs av Åbo Akademi. Forskardoktor Marina Lindell, Åbo Akademi redogör för resultat och trender. Kommentarer av språkrättsråd Corinna Tammenmaa, Justitieministeriet och folktingssekreterare Markus Österlund, Svenska Finlands Folkting.

Kl. 12.45 En- eller tvåspråkiga lösningar i skolan?
Samlokaliseringen av finska och svenska skolor ökar. Är det bra eller dåligt? Hur ser konsekvenserna ut? Representanter från skolfältet i Svenskfinland berättar om sin vardag.
Medverkande bland andra: Tomas Brännkärr, biträdande rektor och samarbetskoordinator, Vasa Gymnasium och Niclas Grönholm, linjedirektör för den svenska utbildningen i Helsingfors.

Kl.  13.45 Ta hjälp av produktivitetsmått
Allt fler kommuner tar i bruk Kommunförbundets produktivitetsmått.

Kl. 14.45 Aktuellt inom kommunalekonomi och finansiering
Benjamin Strandberg och Henrik Rainio berättar om det som är aktuellt inom kommunalekonomi.

Kl. 15.30 Möjligheternas dokument – den nya förvaltningsstadgan
Enligt nya kommunallagen måste kommunerna och samkommunerna förnya sina förvaltningsstadgor. Under seminariet tar vi del av erfarenheter från beredningsarbetet och vi kan ställa kvistiga frågor till Kommunförbundets jurister. Medverkande: ledande jurist Riitta Myllymäki och jurist Ida Sulin och utbildningschef Kaj Lindqvist från Kommunförbundet.

Torsdag 15.09.2016

 

Kuma_publik2

Kl. 9.00 Integration på svenska med tema sysselsättning
Sysselsättning är en central del av integrationen. Går det att sysselsätta sig på enbart svenska i Finland? Vilka erfarenheter av sysselsättning finns det i Svenskfinland både ur arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel? Paneldiskussion.
Medverkande: Amina Elezovic, företagare (Malax), Jan D Okerblom, vd, FiBan (Finnish Business Angels Network), Tony Pellfolk, vård och omsorgsdirektör (Närpes), Christina Söderberg, utvecklingschef, Folkhälsan Välfärd AB och Liselott Sundbäck, invandrarkoordinator, Kommunförbundet.

Kl. 10.45 Hur ska kommunerna identifiera och motarbeta radikalism?
I Sverige gör kommunerna upp lokala handlingsplaner för att motarbeta våldsbejakande extremism. Kan vi i Finland följa Sveriges exempel? I seminariet medverkar forskaren och sociologen Karin Creutz som har intervjuat anhöriga till personer som har radikaliserats och åkt i väg från Finland för att delta i kriget i Syrien antingen som krigare eller som volontärer.

Kl. 13.00 ARTTU2 och möjligheterna att påverka i kommunerna
ARTTU2 producerar systematiska och jämförbara forskningsrön om kommunerna. Hur står det till i kommunerna i Svenskfinland? Medverkande: Forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom (Kommunförbundet), kommunforskare Siv Sandberg (Åbo Akademi) och kommundirektör Mikko Ollikainen (Vörå).

Kl. 14:00 Paneldiskussion om vård- och landskapsreformen
Aktuellt inom vård- och landskapsreformen. Valfrihet i vården. Landskapsval. Bolagisering och statlig styrning. I paneldebatten medverkar Folkhälsans vd Stefan Mutanen, Doctagons vd Stefan Wentjärvi, kommunforskaren Siv Sandberg, Åbo Akademi och Arto Sulonen, direktör för Kommunförbundets juridiska enhet.

Mera information om programmet hittar du här.

Du kan registrera dig redan nu. Det gör du här.

BLOGGAR