Anmälningen till Kommunmarknaden har öppnats

Vi väntar oss ett rekordstort antal deltagare på Kommunmarknaden som i år ordnas på webben. Vi kan inte utlova varken en tät stämning eller livemöten denna höst, men vi kommer inte heller att pruta på programinnehållet. Det blir mycket aktuellt, nya idéer och stöd för det egna arbetet.

Kommunmarknaden är landets största evenemang för den offentliga förvaltningen. Kommunförbundet erbjuder representanterna för sina medlemskommuner ett toppforum där de mest aktuella ämnena för alla sektorer tas upp.

Seminarieprogrammet publiceras på webbplatsen under juni månad. Programmet publiceras också i mässtidningen, mobilapplikationen och deltagarportalen, där det utöver programinformation också finns länkar till själva programpunkterna.

Partnerföretagen och partnersammanslutningarna håller för sin del på att sammanställa sitt program inför Kommunmarknaden. Informationsinslagen är presentationer på 20 minuter av företagens produkter, tjänster och fallstudier av samarbetet med kommunerna.

Via mobilapplikationen Kuntamarkkinat som kommer ut i augusti kan man skicka meddelanden till deltagare och samarbetspartner.

Vi publicerar detaljerade anvisningar om deltagandet, hur man kan involvera sig i olika programinslag och vilka tekniska aspekter det lönar sig att beakta på förhand.

Webbevenemanget är gratis för representanter för kommunerna och kommunorganisationerna samt för övriga inom offentlig förvaltning. För att kunna delta krävs det att man anmäler sig, vilket du kan göra här.

Kommunmarknaden arrangeras av Finlands Kommunförbund och Kuntalehti.