Kommunmarknaden på webben i höst

Kommunmarknaden ordnas som ett webbevenemang 15–16.9.2021. Det lönar sig att redan nu pricka in tidpunkten i kalendern. Valet av genomförandesätt påverkades både av allmänhetens och partnernas önskemål och den svåra förutsägbarheten vad gäller coronasituationen.

Förra höstens Kommunmarknad ordnades helt och hållet på webben, vilket var en succé som sattes ihop under en kort tidsperiod under överraskande omständigheter. Evenemangets seminarier och informationsinslag slog alla tiders rekord vad gäller deltagarantalet. Partnernas informationsinslag nådde ett sådant antal åhörare som kommunernas hus aldrig skulle ha klarat av att inhysa. En del kunde delta i evenemanget för första gången, eftersom deltagandet inte krävde att man reste till platsen.

Programmet för webbevenemanget var omfattande och mångsidigt. Under två dagar sändes hundra direktsändningar från kommunernas hus. Utöver det hade partnerna också eget program. Vi ville erbjuda aktuellt innehåll för alla sektorer – och det håller vi fortfarande fast vid.

Kommunmarknadens studio blir en permanent punkt på programkartan också i fortsättningen, och sändningarna från studion kan följas öppet på webben. När Kommunmarknaden stod på tröskeln till att bli ett webbevenemang fick det också en ny utformning.

Det som inte helt kunde överföras till nätet är den unika stämningen på Kommunmarknaden, det spontana nätverkandet och mötena med gamla bekanta. Således öppnas kommunhusets dörrar igen för partner och allmänheten, inom de ramar som hälsosäkerheten tillåter. Tyvärr lär publikantalet begränsas något jämfört med tiden då det typiska för kommunmarknaden var en tät och tidvis till och med svettig stämning.

Hybridevenemanget gör det möjligt att sprida aktuell information på webben och samtidigt mötas tryggt på ort och ställe. Förhoppningsvis ser vi ekonomen Bengt Holmström på kommunmarknadens scen nästa år, nobelpristagarens uppträdande flyttades i år på grund av pandemin. Mer om vad som är nytt och på gång kommer efter årsskiftet.

Höstens evenemang är det 28:e i ordningen. Arbetet inleds med en lösningscentrerad attityd med temat ”Innovativa kommuner”. Det är tydligt att det behövs samarbete mellan alla aktörer i samhället för att säkerställa kommunernas livskraft och hitta nya innovationer. Utmaningarna är komplexa och ofta allt mer knepiga att lösa.

Vi har tagit som mål att Kommunmarknaden i höst till alla delar fyller sitt motto – Delta, påverka, nätverka!

På hela Kommunmarknadsteamets vägnar önskar jag en god jultid och lyckade möten 2021!

Liisa Paltta
evenemangs- och marknadsföringschef