Paikkatietoalustan osoitteet-osahanke

Paula Ahonen-Rainio, Paikkatietoalustan Osoitteet-osahanke28.8.2019

Osoitteet ovat keskeinen osa kokonaisturvallisuutta – laitetaan ne kuntoon!

Laadukkaat osoitetiedot ovat yhteiskunnallemme elintärkeitä ja monen toiminnan perusta. Osoitetietojen puutteet ja virheet aiheuttavat ongelmia. Erityisesti hätäkeskuksen sekä ensihoidon, pelastustoimen ja poliisin toiminnan onnistumiselle oikeat osoitetiedot ovat tärkeitä. Monet yritykset, jotka tarvitsevat tiedon osoitteiden sijainnista, joutuvat tekemään tänä päivänä ylimääräistä työtä osoitetiedoissa olevien virheiden takia.

Osoitteet syntyvät kunnissa. Esimerkiksi kuntaliitostilanteissa voi osoitteiden kanssa tulla virheitä. Toisinaan virhe on tehty jo vuosikymmeniä sitten ja jäänyt korjaamatta vuosien saatossa.

Jotkut virheet on helppo korjata, esimerkiksi osoitenimen kirjoitusvirheet ja kaksikielisen kunnan vääriin kielikenttiin tallennetut osoitenimet. Tarkempaa selvittelyä vaativat puolestaan osoitenimen tai sijaintipisteen karkeat virheet, tietojen ylläpidon puutteesta johtuvat tilanteet, sijainnin määrittelyn epätarkkuus tai kohteen epätarkoituksenmukainen osoite.


Miten osoitteet saadaan kunnissa kuntoon?

Paikkatietoalustan Osoitteet-osahanke on valmistellut uuden valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän perustamista. Osoitetietojärjestelmä kokoaa osoitteet ja niihin liittyvät sijaintitiedot niin, että ne voidaan tarjota käyttäjille yhtenäisessä muodossa valtakunnallisesti luotettavan tietopalvelun kautta. Tämä hyödyttää kuntia monin tavoin.

Uutta on se, että osoitetieto ulotetaan sisäänkäynteihin asti ja täydennetään kulkupisteillä, jotka auttavat navigoimaan osoitteen luokse. Sisäänkäynti- ja kulkupistetietojen keräämistä varten on luotu Osoitehaavi-sovellus, joka tulee valtakunnalliseen käyttöön ensi vuonna.

Olemme tarjonneet tänä vuonna kunnille osoitetietojen laatuanalyysiä, joka helpottaa kuntia omien osoitetietojensa tarkastustyössä. Laatuanalyysi etsii puutteet ja mahdolliset virheet osoitetiedoissa. Laatuanalyysin tuloksista näkee, että kunnat ovat keskenään hyvin erilaisia ja haasteet vaihtelevat. Analyysiin pääsee mukaan vielä syyskuun aikana.

On tärkeää, että osoitetiedot saadaan korjattua kuntien tietojärjestelmiin ja sitä kautta edelleen valtakunnalliseen osoitetietovarantoon. Lähdetään tekemään työtä yhdessä turvallisemman ja sujuvamman arjen eteen!

Lisätietoa osoitetietojärjestelmästä, laatuanalyysistä sekä Osoitehaavista saat Kuntamarkkinoilta Paikkatietoalustan esittelypisteeltä. Tule kuuntelemaan myös Osoitteet kuntoon -tietoisku 12.9. Tietoiskutila, 3. krs klo 10-10.20.

Paula Ahonen-Rainio, johtava asiantuntija, Paikkatietoalustan Osoitteet-osahanke