Aitoa kumppanuutta rakennetaan yhdessä

Maarit Parikka, asiakkuusjohtaja, julkiset asiakkuudet, Compass Group Suomi15.9.2021

Yhdessä kehittäminen on paitsi trendikäs termi, myös aidon kumppanuuden ytimessä. Yhteistyöllä voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä esimerkiksi ruokapalvelukumppanuudessa. Tehtäväni on tiimini kanssa huolehtia, että teemme mitä lupaamme ja että asiakkaamme ovat tyytyväisiä. On kunnia-asia, että voimme joka päivä lunastaa yhä uudelleen luottamuksen. Monen osalta vuosien tiivis yhteistyö onkin muuttunut arvokkaaksi kumppanuudeksi. Miten kumppanuus sitten eroaa tavallisesta asiakassuhteesta?
Minulle aito kumppanuus merkitsee sitä, että teemme työtä yhdessä, tavoitteet eteenpäin suunnaten, onnistumista arvioiden ja toimintaa yhdessä kehittäen. Pohdimme yhdessä mitä voisimme seuraavan vuoden aikana tehdä, onko meillä muutettavia asioita tai jokin uusi suunta, jonka kuljemme yhdessä.
Kuntien taloustilanne lataa entistä enemmän säästöpaineita kunnille tuleville vuosille. Samaan aikaan haluamme investoida vastuullisisiin tekoihin. Mitä jos hyvällä yhteistyöllä voimme silti saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteet niukemmista resursseista huolimatta?

Maailma ympärillämme on muuttunut – pysyvästi. Muutos pakottaa pohtimaan tekemistä täysin uudella tavalla, uusilla keinoilla, sillä paluuta vanhaan ei ole. On keksittävä uusia kustannustehokkaampia tapoja, jotka eivät kuitenkaan tarkoita, että tinkisimme ruoan laadusta, palvelusta tai toimitilojen puhtaudesta.
Yksi mahdollisuus on kuntien tukipalveluiden, kuten ruoka- ja siivouspalveluiden ulkoistaminen alan ammattilaisille. Säästöä tuo se, että kyseiset toiminnot ovat alalla toimivien yksityisen yrityksen ydinliiketoimintaa ja palveluiden kehittämiseen on mahdollista panostaa merkittävästi enemmän. Kunnan harteilta jää pois tehtäviä, joihin tulisi olla vahvaa asiantuntijaosaamista, kuten ruokalistojen suunnittelua, erityisruokavaliotuntemusta ja tuotekehitystä. Kokemustemme mukaan kunnat ovat saaneet mittavia säästöjä vuosittain toistuvana ulkoistamalla kunnan ruoka- ja siivouspalveluja.

Iso unelmamme on toteutunut, kun Vantaan Pakkalan uudesta Isojen Patojen keittiöstämme kuljetetaan herkullista kotiruokaa eri puolille Etelä-Suomea. Oletteko Te jo ehtineet pohtia mitä kustannussäästöjä keskitetty tuotantomalli voisi tuoda kunnallenne? Kumppanuudella voidaan varmistaa lisäksi vastuullisen ja kestävän kehityksen mukaiset ruokapalveluhankinnat, vastata kasvavaan erityisruokavaliotarpeeseen sekä aidosti maistuvan ja ravitsevan ruokapalvelun niin lapsille, nuorille, työikäisille kuin senioreillekin!