Ajatuksia tulevaisuuden koulurakentamisesta kunnissa palvelumuotoilu twistillä

Ajatuksia tulevaisuuden koulurakentamisesta kunnissa palvelumuotoilu twistillä

Nykyistä rakentamista olisi mahdollista parantaa palvelumuotoilun avulla.
Tuloksena olisi moitteettomampaa rakentamista, vuorovaikutteista suunnittelua, avointa vuoropuhelua ja tyytyväisempiä asiakkaita sekä käyttäjiä.
Meneillään olevassa palvelumuotoilututkimuksessa on noussut esiin monenlaisia havaintoja teollisesta koulurakentamisesta ja rakentamisen tulevaisuudesta kunnissa.

Aihe on ajankohtainen, sillä rakentaminen on suuressa murroksessa ja eri tahot etsivät ratkaisuja parempaan, terveempään ja moitteettomampaan rakentamiseen. Julkisen rakentamisen sisäilmaongelmat puhuttavat kovasti ja tähän myös eduskunta hakee ratkaisuja erilaisin hankkein sekä lainsäädännön kautta. Kuntien rakennuskanta ja rakentamisen kustannukset aiheuttavat päänvaivaa ja paineet asioiden ratkaisemiseksi ovat kovat. Myös päästöt, ekologisuus ja kestävän kehityksen periaatteet ovat pinnalla yhä enemmän mm. ilmastonmuutos puhuttaa maailmanlaajuisesti. Näiden asioiden ratkaisemiseen palvelumuotoilu voi tarjota uusia näkökulmia toiminnallisen lähestymistavan ja erilaisten havainnollistavien menetelmien avulla.

Teollisen rakentamistavan tuomat edut voisivat olla yksi merkittävä osaratkaisu moniin edellä esitettyihin ajankohtaisiin ongelmiin. Meneillään olevassa tutkimuksessa avainasemassa olevaa asiakasymmärrystä on pyritty lisäämään myös palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen, jotta rakennusyhtiö voi vastata parhaalla mahdollisella tavalla näihin suuriin haasteisiin. Tutkimus toteutetaan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk palvelumuotoilu (YAMK) lopputyönä ja se käsittelee Elementit-E Oy:n puuelementtirakenteista koulua. Tutkimuksen osana toteutettiin kyselytutkimus kesäkuun alussa, osallistujat koostuivat rakennushankkeiden päättäjistä ja sidosryhmistä.

Millaisia haasteita nykyisessä rakentamisessa näyttäisi olevan? Mitä mahdollisuuksia teollinen rakentaminen voisi antaa kunnille ja millaisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa voisi olla?

Tervetuloa kuuntelemaan tietoiskua keskiviikkona 12.9 klo 15:30 ja torstaina 13.9 klo 9:00, Tietokimara.
Teollinen koulurakentamien on myös esillä Elementit-E Oy:n Aitokoulu -osastolla
K-kerros, D6.
Nähdään kuntamarkkinoilla!

Sari Sihvo, muotoilija, Elementit-E Oy