Älä murehdi sotea, vaan toimi

Älä murehdi sotea, vaan toimi

Olen syksyn aikana käynyt Soteuttamo 2.0 -kiertueella lähes jokaisessa maakunnassa. Kiertueen anti riittäisi moneen blogiin, mutta yksi asia kuntapäättäjien pitää ymmärtää nyt ja toimia heti.

Kaikki ovat huolissaan sote-alan pk-yrittäjistä ja toimialan keskittymisestä. On totta, että sote-alalla tapahtuu yrityskauppoja. Samalla syntyy myös uutta yrittäjyyttä. Sote-yritysten määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Tilastokeskuksen vuoden 2017 ennakkotietojen mukaan yli 250 henkeä työllistäviä suuryrityksiä on hieman aiempaa enemmän, nyt 42 kpl. Mutta myös yritysten kokonaismäärä on kasvanut. Yrityksistä 95 prosenttia on 1–9 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä. Kaikkiaan sote-alalla on lähes 18 500 yritystä.
Näiden lukujen valossa ei kannata olla huolissaan siitä, että sotessa toimisi vain pari, kolme jättiä. Se kun ei ole totta. Ei kannata myöskään maalata uhkakuvia siitä, että valinnanvapaudessa vain suuret yritykset menestyvät, koska sekään ei pidä paikkaansa.

Sote-keskus on uudenlaista toimintaa kaikille olemassa oleville toimijoille, niin suurille, pienille kuin julkiselle ja yksityiselle. Parhaiten valinnanvapauskokeiluissa ovat menestyneet ne, jotka ovat lähteneet alusta ja synnyttäneet yrityksen nimenomaan sote-keskukseksi.
Yrittäjyydelle valinnanvapaus avaa isoja mahdollisuuksia erityisesti asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kautta. Tämän ymmärtää, kun katsoo väestöennusteita. Ikääntymisen myötä esimerkiksi kotiin vietävien palvelujen ja kuntoutuksen kysyntä kasvaa niin paljon, että uusia palvelutuottajia tarvitaan varmasti. Tämä tekee sotesta kasvualan, johon kannattaa panostaa.

Huolissaan sen sijaan pitää olla siitä, että liikevaihdon näkökulmasta sote-ala näyttää kehittyvän suurempia yrityksiä suosivaksi. Näin ei tarvitsisi olla. Avaimet kehityksen kääntämiseen ovat olemassa. Ne ovat kuntapäättäjien käsissä. Kuntien ja kuntayhtymien pitää yksinkertaisesti lopettaa sote-palvelujen kilpailutukset. Kilpailutusten sijaan on välittömästi lisättävä palvelusetelejä tai käytettävä puitejärjestelyä, jota hankintalaki ei koske.

Molemmissa kaikki kriteerit täyttävät ja asetetun hinnan hyväksyvät palveluntuottajat saavat tuottaa palveluja. Asiakkaalle annetaan valta valita. Myös pienet, paikalliset toimijat saavat tilaa markkinoilla, uusia asiakkaita ja pääsevät kasvattamaan toimintaansa. Tämä luo lisää verotuloja, uusia työpaikkoja ja vahvistaa lähipalveluja. Kierre, josta hyötyvät kaikki – kunta, kuntalaiset ja kaikenkokoiset yritykset.

Susanna Kallama, elinkeinoasioiden päällikkö Suomen Yrittäjät
PS. Apua palveluseteliin ja puitejärjestelyyn saat Suomen Yrittäjien hankintaneuvojilta. www.yrittäjät.fi/hankintaneuvonta