Älä unohda muistiasioita

Älä unohda muistiasioita

Muistisairaus – oma tai läheisen – on arkipäivää yhä useammalle. Muistisairas voi asua kotona niin kauan kuin se on turvallista ja kun mahdollisesti tarvittavat palvelut ja sosiaalinen ympäristö tukevat kotona asumista. Kuntien taloudellisestakin näkökulmasta kotona asumista sairauden alku- ja keskivaiheessa on järkevää tukea.

Kansalaistaidot kuntiin helposti

Suomeen on leviämässä hyvää vauhtia muistikummituokioiden nimellä kulkeva malli, joka on vaikuttava tapa saada mihin tahansa toimintaan kansalaistaitotasoinen ymmärrys muistisairauksista ja muistisairaiden ihmisten näkökulmasta sekä heidän tukemisestaan.

Muistikummit ovat noin tunnin mittaisen infotuokion käyneitä henkilöitä. He pysähtyvät hetkeksi tuokiossa miettimään muistiystävällisiä tekoja, joita voisivat arjessaan tehdä. Kannustan siis lämpimästi vierailemaan sivustolla muistikummit.fi.

Kehittämismyönteisin henkilöstö voi osallistua tuokioon välittömästi verkkotuokiossa. Henkilöstöpäiville tuokion suorittaminen istuu myös erinomaisesti. Huomaa, että asia ei koske ainoastaan sosiaali- ja terveyssektoria vaan joka ikistä. Bussinkuljettajatkin kohtaavat muistisairaita enenevässä määrin.

Vastaatko ympäristön suunnittelusta?

Kaavoitus ja rakentaminen voivat muotoilla asumisympäristöä muistiystävälliseksi. Muistiystävällisessä ympäristössä on myös monien muiden ihmisryhmien hyvä asua. Esimerkiksi Lapinjärven kunta on panostanut muistiystävälliseen ympäristöön taajaman suunnittelussa.

Tiedolla johtamisen taustaksi

Tuen, hoidon ja hoivan tarve kasvaa sairauden edetessä, joten palveluille on tarvetta. Keväällä kerätään Muistibarometri 2020 –tiedot kaikkien Suomen kuntien ja kuntayhtymien muistisairaiden ja vanhusten palveluista vastaavilta tahoilta. On erittäin tärkeää saada tietää, millainen suunta on ollut viimeisimmän barometrin (2015) julkaisun jälkeen. Palveluiden toteuttamisessa kunnissa on varmasti paljon samankaltaisia haasteita, ja ne saavat enemmän painoarvoa, kun vastaajia on laajalti kautta koko Suomen.

Kättä pidempää saatavilla

Edellä mainituista muistikummitaidot voi ottaa käyttöön vaikka heti – ja Muistibarometrin tulokset ovat tiedossa loppuvuodesta 2020. Noin puolessa kunnista on jo käytössä Muistiliiton Hyvän hoidon kriteeristö. Asiantunteva Muistineuvo-tukipuhelin palvelee valtakunnallisesti. Tiesitkö muuten, että muistisairauksiin sairastumisen riskiä on mahdollista pienentää? WHO julkaisi hiljattain siihen liittyvät suositukset. Tartu siis toimeen!

Satu Tommola, Muistiliitto ry / Kansallinen muistiohjelma