Annosjakelun säästöillä aikaa potilaille

Annosjakelun säästöillä aikaa potilaille

Kasvavat potilasmäärät luovat kunnille uusia haasteita, mikä vaatii hoitotoimintojen tehostamista. Koneellinen annosjakelu on yksi keino, jolla hoiva-alan ammattilaiset voivat keskittyä asiakkaisiin lääkejakoihin menevän ajan sijaan. Annosjakelun avulla säästyy aikaa, lääketurvallisuus paranee sekä terveydenhuollon kustannukset laskevat.

Anja on apteekkien tarjoama koneellinen annosjakelupalvelu, jossa apteekki toimittaa säännöllisesti käytettävät reseptilääkkeet pakattuina kerta-annospusseihin asiakkaille. Lääkkeet jaetaan kahdeksi viikoksi kerrallaan. Perinteisesti hoitaja tai omainen jakaa lääkkeet kerran viikossa muoviseen dosettiin.

Selkeys tuo turvaa

Annosjakelun avulla pystytään parantamaan lääketurvallisuutta ja vähentämään jakeluvirheitä. Jokaiseen pussiin on selkeästi merkitty lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta, joka helpottaa lääkkeiden käytön seuraamista. Koska lääkkeet pakataan suoraan pieniin kerta-annospusseihin apteekissa, ei lääkkeitä tarvitse käsitellä turhaan ja lääkehygienia paranee. Koneellinen annosjakelu perustuu tiiviiseen yhteistyöhön hoito- ja lääkealan ammattilaisten välillä, mikä helpottaa lääkityksen kokonaisvaltaista seuraamista.

Kunnan ja potilaan kustannukset pienenevät

Kemijärvi päätti ottaa käyttöön koneellisen annosjakelun noin sadalla kotihoidon asiakkaalla syyskuusta 2018. Lääkkeiden annosjakelu helpottaa ja nopeuttaa hoitohenkilökunnan työtä, kun lääkkeet ovat jaettu valmiiksi ja apteekki huolehtii reseptien hallinnata.

Kemijärvellä koneelliseen annosjakeluun siirtyminen vapauttaa lääkejaosta lähes yhden työntekijän työpanoksen eli noin 33,3 työtuntia viikossa. Vapautuvan työajan kustannukset ovat noin 28 000 euroa vuodessa. Tämä työaika voidaan käyttää välittömään asiakastyöskentelyyn, kuntouttavaan hoitotyöhön, helpottamaan rekrytointitarvetta ja sairauspoissaolojen paikkaamiseen.

Annosjakelusta ei saa syntyä asiakkaille ylimääräisiä kustannuksia. Apteekit laskuttavat asiakkaita vain jaetuista lääkkeistä, mikä parhaimmillaan alentaa lääkekustannuksia turhan hävikin vähentyessä.

Apteekki laskuttaa kuntaa annosjakeluun liittyvistä kustannuksista annosjakelupalkkion muodossa. Kunta voi laskuttaa asiakkailta sen ajan, mikä lääkkeiden annosjakeluun omana tuotantona kuluisi. Annosjakelun tekevä apteekit hinnoittelevat palvelun itse. Palvelun keskihinta on noin 8–10 euroa viikossa. Kemijärvellä annosjakelun vuosikustannukset ovat noin 20 500 euroa.