Arjessa on avain hyvinvointiin

Arjessa on avain hyvinvointiin

Julkisessa keskustelussa nostetaan yleensä esiin huostaanottojen hinta tai syrjäytymisen kustannukset, ja ongelmien ehkäisyä perustellaan erilaisilla hintalapuilla. Euroissa mitattavien vaikutusten lisäksi perheiden hyvin- tai pahoinvoinnilla on myös seurauksia, joiden hinta on vaikeammin määriteltävissä.

Monet perheet sinnittelevät päivästä toiseen yrittäen selviytyä työlääksi kokemastaan arjesta. Haastavat kotiolot ja jaksamisen ongelmat heijastuvat työpaikoille. Työhyvinvointi vaikuttaa kotielämään ja kodin tilanne työhön. Lapsiperheiden hyvinvointi vaikuttaa koko yhteiskuntaan, myös yksin elävien elämään.

Marttaliiton Lapsiperheiden arjen tukeminen -hanke on yksi Emma & Elias -ohjelman 32 projektista. Hanketta koordinoi Marttaliitto ja neuvonnasta vastaavat Marttaliiton 16 piiriä ja Finlands svenska Marthaförbund. Hanke toteutetaan yhteistyössä monien eri tahojen, kuten perhekeskusten ja neuvoloiden, kanssa.

Martat auttavat vauvaperheitä kotitalousneuvonnan keinoin. Kotitalousneuvonnan ammattilaiset pitävät perheille luentoja ja kursseja ja tekevät neuvonnallisia kotikäyntejä erityistä tukea tarvitseviin perheisiin.

Varsinkin kurssit ja kotikäynnit ovat osoittautuneet tehokkaiksi perheiden tukemisessa. Neuvojat eivät tee perheiden puolesta, vaan opettavat ja tekevät yhdessä perheen kanssa. Aiheena voi olla vaikka arjen rytmitys, raha-asiat, siivous, ruoanlaitto, kodin järjestys, ravitsemus tai pyykin pesu. Perheet tekevät arkisia kotitöitä ja luottamus omaan osaamiseen kasvaa.

Esimerkki hyvästä yhteistyöstä on Marttojen toiminta Imatran hyvinvointineuvolan kanssa: Perhetyöntekijät valitsevat perheet, joiden luokse kotitalousneuvoja menee. Neuvoja saa perhetyöntekijältä riittävät ennakkotiedot perheestä. Perhetyöntekijä voi myöhemmin kerrata perheen kanssa asioita, joita kotitalousneuvonnassa käsiteltiin. Ratkaisukeskeinen toiminta täydentää alueen muita lapsiperhepalveluja.

Kuinka paljon lisäarvoa syntyy Suomen elinkeinoelämälle ja tuottavuudelle, jos arki kotona sujuu? Jaksammeko paremmin tukea työtovereitamme, kehittää yhdessä työpaikan toimintatapoja ja ideoida uusia palveluja ja tuotteita, jotka tuottavat lisää työpaikkoja? Luommeko näin uutta hyvinvointia Suomeen?

Tea Ruokonen, Marttaliitto