Askelmerkit savuttomaan kuntaan

Hengitysliitto ry, Jenni Tuomela23.8.2022

Vieläkö savuttomuudesta jauhetaan, eikö jo riitä? Ei riitä. Vaikka tupakointi on vähentynyt Suomessa, silti lähes 700 000 suomalaista tupakoi edelleen.

Kunnan askelmerkit savuttomuuden edistämiseksi
1. Ota yhteisöt, viranomaiset ja elinkeinoelämä mukaan ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin.
2. Hyödynnä näyttöön perustuvia menetelmiä ja kouluta ammattilaiset niiden käyttöön.
3. Hyödynnä järjestöjä ja yhdistyksiä. Niillä on monipuolista toimintaa tarjolla.

Tupakoija menettää elämästään keskimäärin 10 elinvuotta ja tätä ennen usein monta tervettä vuotta. Yhteiskunnalle syntyy välittömiä kuluja tupakoinnin aiheuttamien sairauksien ehkäisystä ja hoidosta, sairauspäivärahoista, työkyvyttömyyseläkkeistä, tupakoinnin aiheuttamista tulipaloista sekä valvonnasta. Välillisiä kuluja syntyy muun muassa sairauspoissaoloista ja luvattomista tupakkatauoista aiheutuneista työpanosmenetyksistä. Savuttomuus tuo säästöjä.

Tupakoinnin ennaltaehkäisy sekä tuki lopettamiseen ovat osa ehkäisevää päihdetyötä ja siten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ytimessä. Ehkäisevä päihdetyö on keskeinen keino vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja, ja siihen liittyvien konkreettisten toimenpiteiden tulee näkyä myös kunnan hyvinvointikertomuksessa.

Kolmas sektori on tärkeä kumppani hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Hengitysliiton maksuttomassa Stumppi-palvelussa tarjotaan asiantuntijaneuvontaa tupakoinnin ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen puhelimitse, chatissa sekä sähköpostitse. Vertaistukea löytyy Stumpin keskustelupalstalta. Paikalliset hengitysyhdistykset järjestävät usein liikunta- ja vertaisryhmiä, jotka ovat tärkeä osa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Savuttomat elinympäristöt ja ympäristönsuojelu
Terveyden edistämisen tavoitteena on vähentää tupakoinnin haittoja koko yhteiskunnalle. Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus välttää passiivista tupakointia, koska sillä on paljon haittavaikutuksia.

Lainsäädännöllä rajoitetaan tupakointia kulkuvälineissä, työpaikoilla, ravintoloissa ja nyt viimeisimpänä päiväkotien sekä oppilaitosten ulkotiloissa ja leikkikentillä. Myös yleisillä uimarannoilla tupakointi on kiellettyä aina toukokuusta syyskuun loppuun.

Suomessa ympäristöön päätyy yli 2 miljardia tumppia vuosittain. Maahan heitettyjen tumppien myrkyt joutuvat hajoamisen myötä ekosysteemiin. Tupakantumppi on ongelmajäte ja savuttomuuden edistäminen myös osa ympäristönsuojelua.