Avainta valvoo kuntaperheen yritysten etuja

Vesa Laine, toimitusjohtaja, Avainta15.9.2021

Niin sanottu kuntaperhe – Avainta, KT, Kuntaliitto, Keva ja Kuntarahoitus – kattaa kuntien sekä kuntien omistamien ja niiden määräysvallassa olevien yhtiöiden edunvalvonnan, joka liittyy niin työnantaja-asioihin, työelävakuuttamiseen ja rahoitukseen kuin kuntia tukevaan yleiseen edunvalvontaan.

Perusajatuksena on, että kuntakonsernien tavoitteita pystytään edistämään parhaiten hyvässä yhteistyössä kunta-alan eri toimijoiden ja järjestöjen kesken. Mielestämme olemme onnistuneet tässä hyvin.

Avaintassa on tällä hetkellä noin 600 jäsenyhteisöä, joissa on noin 40 000 työntekijää. Toimimme aktiivisesti kuntaperheen sisällä ja toki usein myös ulospäin. Jäsenistömme kattaa samoja toimialoja kuin kunnissakin on. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että kunnat ja kuntayhtymät ovat osin yhtiöittäneet aikaisemmin kuntana tai liikelaitoksena tuottamiaan palveluita.

Jo yhtiöittämistä harkitessaan moni kunta ja kuntayhtymä on saanut niin Avaintalta kuin KT:ltakin kullanarvoista opastusta ja neuvontaa. KT opastaa kuntia menettelyissä ja samaan aikaan Avainta tulevan tai jo perustetun kuntayhtiön kannalta. Synergiaetu on huomattava, sillä raja-aitoja ei Avaintan ja KT:n välillä käytännössä ole. Näin voimme puolin ja toisin opastaa perustettavaa toimijaa jo hyvin varhaisesta vaiheesta alkaen, koska tunnemme toimintaympäristön molemmilta puolin – niin kunta- kuin yrityssektorin kannalta.

Työnantajatukemme ei toki rajoitu ainoastaan yhtiöittämiseen. Mitä tehdään, kun tullaan uuden työehtosopimuksen soveltamispiiriin? Miten yrityksien työnantaja-asioihin vaikuttavaa lainsäädäntöä tulkitaan? Näissä kaikissa kysymyksissä meillä on merkittävä kokemus ja toimintaympäristön tuntemus.
Arjessa neuvottelemme työehtosopimukset ja ennen kaikkea tuemme jäsenyhteisöjämme työehtosopimusten tulkinnassa ja työoikeudellisissa tilanteissa.

Jos olette perustamassa kuntayhtiötä, autamme teitä Avaintassa mielellämme.