Case Kårkulla: Numeron toimi muutoksessa vetoapuna

Case Kårkulla: Numeron toimi muutoksessa vetoapuna

Kårkulla samkommun on malliesimerkki siitä, miten hoitajien mitoitusongelmat on ratkottu tuoreilla ajatuksilla ja uusilla toimintatavoilla.

Vielä kolme vuotta sitten Kårkulla samkommun paini samanlaisten ongelmien parissa kuin moni muukin sosiaali- ja terveysalan toimija tänä päivänä: hoitajamitoitus takkuili, tieto resurssitarpeista pätki yksiköiden välillä eikä käytössä oleva suunnitteluohjelma toiminut kunnolla. Kuntayhtymä halusikin ottaa kunnon spurtin ja viedä toimintansa 2020-luvulle – sekä asiakasta että työntekijää arvostavaksi ja teknologisesti ajantasaiseksi organisaatioksi.

– Etsimme modernia pilvipalvelua, joka sallisi ohjelman käyttämisen missä vain ja milloin vain. Esimiehemme ovat paljon tien päällä ja on todella tärkeää, että he voivat käyttää järjestelmää myös mobiilissa, kertoo resurssisuunnittelija Nora Vahalahti, joka on entisenä yksikönjohtaja ollut muutosprosessissa mukana alusta asti.

– Haimme yhtenäistä toimintatapaa kaikkien yksiköiden välille ja samalla helpotusta yksikön esimiesten työtaakkaan. Halusimme, että kaikissa paikoissa on yhtenäiset työvoimaresurssit, joita voidaan vaihdella tarpeen mukaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos jossain yksikössä on hoitajavejetta, löydetään nopeasti lisää työvoimaa toisista yksiköistä, joissa hoitajamitoitus on väljempi. Näin tiimeissä on aina huippuosaaminen ja silti viikkolevot ynnä muut säännöt toteutuvat
hyvin.

Mutta miksi juuri Numeron valikoitui Kårkullan uudeksi työvoimahallintajärjestelmäksi?

– Se on tarpeeksi laaja ja läpinäkyvä, Vahalahti summaa. Numeronin taakse saa kaikki tarpeet ja osaamiset. Sieltä näkee heti, mitkä ovat kunkin yksikön resurssitarpeet ja millainen osaaminen on kullakin työntekijällä: ovatko ensiapukoulutus ja hygieniapassi voimassa ja onko henkilö rekisteröity Valviraan.

– Varmistamme Numeronin avulla, että joka vuorosta löytyy riittävästi tarvittavaa osaamista. Henkilökunta voi lisätä järjestelmään omat työvuorotoiveensa ja ohjelma auttaa toteuttamaan toiveita mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti, kuvailee Kårkullan henkilöstöpäällikkö Jeanette Gripenberg Numeronin merkitystä arjessa.

– Etenkin viime aikoina on puhuttu paljon hoivakotien mitoituksesta. Me voimme rehellisesti sanoa, että meillä homma pelaa ja yksiköissä on riittävästi ihmisiä paikalla. Ja olemme tosi ylpeitä tästä! Gripenberg iloitsee.

Lue koko tarina Visman blogista: https://www.visma.fi/blog/case-karkulla-numeron-toimi-muutoksessa-vetoapuna/

Susanna Salkolahti, Markkinointipäällikkö, Visma Enterprise Oy