Digitaalisen aseman varmistaminen: Kuinka pohjoismaiset kunnat ja kaupungit muuttavat digitaalista läsnäoloaan

Digitaalisen aseman varmistaminen: Kuinka pohjoismaiset kunnat ja kaupungit muuttavat digitaalista läsnäoloaan

Ville Tuokila, Sales Manager, Siteimprove Finland

 

Paikallishallinnon palvelujen digitalisaatio etenee nopeasti, ja ihmiset käyttävät digitaalisia palveluja entistä enemmän. Tämän vuoksi myös verkkosivustojen ylläpitäjät tarvitsevat uusia, entistä älykkäämpiä tapoja hallita organisaatioiden digitaalista läsnäoloa.

Julkisella sektorilla työskentelevillä verkkosivustojen ylläpitäjillä on tällä hetkellä kolme suurta haastetta:

Haaste 1: sisällön ylläpitäminen

Mitä enemmän tietoja verkkosivustoihin tallennetaan, sitä vaikeampaa verkkosivustojen ylläpitäjien on pitää sisältö ajan tasalla ja huolehtia siitä, että sivustot noudattavat sisäisiä ja ulkoisia ohjeita.

Haaste 2: kaikki käyttäjät ovat erilaisia

Jotta sivusto voi palvella mahdollisimman suurta käyttäjäkuntaa hyvin, verkkosivustojen ylläpitäjien on ymmärrettävä, että sivustojen käyttäjillä on erilaisia tarpeita ja että käyttäjät toimivat eri tavoin. Siihen, kuinka käyttäjä toimii verkkosivustossa, voivat vaikuttaa esimerkiksi näkövamma, kognitiiviset vaikeudet tai muut tekijä

Haaste 3: suojatun ja luotettavan tiedon tarve

Kuntien verkkosivustot on suunniteltava niin, että käyttäjien on helppo asioida niissä itsenä Tämän vuoksi ylläpitäjien on saatava käyttöönsä luotettavia tietoja käyttäjien toiminnasta ja pystyttävä muodostamaan niistä mielekkäitä mittareita.
Jotta julkisen sektorin sivustojen ylläpitäjät voivat vastata digitaalisen läsnäolon kasvaviin haasteisiin, heidän on muutettava työtapansa reaktiivisesta ennakoivaan, manuaalisesta automaattiseen ja epävarmasta tietolähtöiseen. Samalla heidän on pystyttävä toimimaan varmasti digitaalisessa ympäristössä. Yli 200 kaupunkia, kylää ja viranomaisorganisaatiota on jo omaksunut tämän konseptin.

Käyttäjien tietoturvan varmistaminen

Verkkosivustojen ylläpitäjien näkökulmasta digitaalinen varmuus tarkoittaa muun muassa tietoa siitä, ettei sivustojen käyttäjätietoja jaeta ilman käyttäjien lupaa. Valitettavasti julkisen sektorin sivustot käyttävät usein analytiikkaohjelmistoja, jotka rikkovat käyttäjien henkilötietoja koskevia lakeja. Tätä on tapahtunut niin Tanskan kunnallishallinnossa kuin Suomessa terveydenhuoltoalalla. Sen vuoksi sivustojen ylläpitäjät ovatkin ottaneet käyttöön entistä turvallisempia analytiikkatyökaluja, joiden ansiosta tietojen omistusoikeus säilyy ylläpitäjillä työkalun valmistajan sijaan.

Kaikkien saavutettavissa olevan sivuston luominen

Verkkosisällön ja -palvelujen käyttäminen ja tuottaminen ovat ihmisoikeuksia. EU:ssa otettiin vastikään käyttöön direktiivi verkkosivustojen saavutettavuudesta. Sen vuoksi digitaalisen aseman varmistaminen tarkoittaakin sivustojen ylläpitäjille nyt myös varmuutta siitä, että heidän verkkosisältönsä vastaa globaaleja saavutettavuuden standardeja. Pohjoismaiden viranomaiset ovat jo aloittaneet toimet sivustojen saavutettavuuden parantamiseksi – osa viranomaisista on muun muassa ilmaissut kaupungeille ja kunnille suoraan, kuinka tärkeää sivustojen saavutettavuus on.

Jos haluat tietää, kuinka oma organisaatiosi voi parantaa digitaalista asemaansa, varaa maksuton konsultointiaika ja Siteimprove Intelligence Platform -ohjelman esittely.

Varaa maksuton konsultointiaika ja Siteimprove Intelligence Platform -ohjelman esittely.

Ville Tuokila, Sales Manager Finland