Digitaalisuus ei ole itseisarvo

Johanna Kiviranta, myyntipäällikkö, Eduix Oy1.9.2020

Ystäväni perusti leipomoyrityksen viime vuonna. Hän oli havainnut kasvavan markkinaraon vegaanisissa tuotteissa, ja haaveillut yrittäjyydestä lapsesta saakka. Pieni kakkufirma laitettiin pystyyn, ja uusi veronmaksaja oli syntynyt. Tämän vuoden alussa hän sai leipomotoimipisteen lisäksi avattua kahvilan kotikaupunkinsa kauppahalliin. Näytti siltä, että tänä vuonna olisi mahdollista jopa maksaa itselleen pientä palkkaa tehdystä työstä. Hetkeä myöhemmin uutisissa alettiin puhua Wuhanista leviävästä uudesta koronaviruksesta.

Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että “Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknologisen kehityksen luomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen”. Vuoden 2019 lopussa astui voimaan laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), jossa todetaan: “Viranomaisen on tarjottava jokaiselle mahdollisuus toimittaa asiointitarpeeseensa liittyvät sähköiset viestit ja asiakirjat käyttäen digitaalisia palveluita tai muita sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä”. Valtiovarainministeriössä on käynnistetty digitalisaation edistämisen ohjelma, jonka tavoitteena on, että valtion ja kuntien viranomaisten tarjoamat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla digitaalisesti vuoteen 2023 mennessä.

Kevään aikana ystäväni kohtasi kaltaistensa yrittäjien tavoin ennennäkemättömät rajoitukset liikkumiseen ja ravintolatoiminnan pyörittämiseen. Kevään ja kesän tilauskirjat tyhjenivät. Lainat lyhennysvapaalle, vuokrahelpotusten neuvottelu, kotitoimitusten aloittaminen. Pienyrittäjä taisteli aikaa ja todennäköisyyksiä vastaan. Valonpilkahdus tuli, kun levisi tieto yksinyrittäjien haettavaksi tulevasta tuesta. Laskelmat osoittivat, että tuo tuki kantaisi kesän yli.

Valtio ohjaa kuntia digitalisoitumaan, ja korona pakotti nopeisiin toimenpiteisiin. Kuntien tuli esimerkiksi löytää keino kerätä ja käsitellä nopeasti yksinyrittäjien tukihakemukset täysin sähköisesti. Digikeskustelussa tuleekin muistaa, että sähköistäminen ei ole itseisarvo, vaan sen tavoitteena on palvella asiakkaita – esimerkiksi ystäväni kaltaista yrittäjää, jonka yritystoiminnan ja oman toimeentulon tulevaisuus olivat uhattuina. Sähköisen asioinnin tulee olla helppoa, ja sujuvoittaa sen käyttäjien arkea.

Mitä ystävälleni kuuluu nyt? Onnekseni voin sanoa, että hyvää. Liiketoiminta kesti kesän yli, ja jatkuu nyt lähes alkuvuoden vilkkaudella.