Digitalisaation painopisteet tulevaisuuden kunnassa

Digitalisaation painopisteet tulevaisuuden kunnassa

Digitalisaatio on tällä hetkellä muodikas sana, jota viljellään monissa IT-liitännäisissä asioissa. Yksinkertaisimmillaan termillä viitataan digitaalisten teknologioiden yleistymiseen arki- ja työelämässä. Aidossa digitalisaatiossa on kuitenkin ennen kaikkea kyse toiminnan radikaalista muuttamisesta.

Digitalisaatio on ilmiö, joka koskettaa myös kuntasektoria. Kunnilla on huomattavat mahdollisuudet vaikuttaa digipalveluilla niin alueensa kuntalaisten, yritysten kuin työntekijöidensä päivittäiseen elämään. Tärkeä ja ajankohtainen kysymys on, mihin kuntien kannattaa toiminnassaan keskittyä, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät lähitulevaisuudessa maakuntien vastuulle. Kokemuksemme perusteella digitalisaation painopisteet voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, joihin kuntien kannattaa panostaa.

1 Perusopetuksen digitalisointi
2 Yhdyskuntarakenteiden suunnittelun ja toteutuksen digitaaliset palvelut
3 Kunnan elinvoiman tukeminen
4 Tiedolla johtaminen

Perusopetuksen digitalisoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ennen kaikkea koulunkäynnin työvälineiden ja toimintatapojen uudistamista tietotekniikkaa hyödyntäen. Yhdyskuntarakenteiden suunnittelun ja ylläpidon digitaalisilla palveluilla taas voidaan erityisesti havainnollistaa kuntien palvelutarjoamaa erilaisten palvelukatalogien ja karttojen avulla sekä osallistaa kansalaisia entistä vahvemmin yhdyskuntarakenteiden suunnitteluun. Lisäksi digitalisaation mahdollistamilla tavoilla voidaan tukea kuntien elinvoimaa työmarkkina- ja yrityspalvelujen kautta sekä parantaa huomattavasti tiedolla johtamisen laatua ja tehokkuutta.

Kiinnostuitko? Tule kuuntelemaan 14.9. klo 10.30 tietoiskuamme. Nostamme esiin merkittävimmät hyödyt ja haasteet sekä kerromme eläviä esimerkkejä digitalisaatiosta kuntasektorilla.

Heikki Saarinen, KPMG