Ei jätetä sähkölämmitteisiä kiinteistöjä energiaremontin ulkopuolelle

Ei jätetä sähkölämmitteisiä kiinteistöjä energiaremontin ulkopuolelle

On aika kääriä hihat ja siirtyä sanoista tekoihin. Energiatalkoot on käsite, joka toistuu monissa keskusteluissa ja kannanotoissa. Tämä energiankäytön tehostamisesta ja uusiutuvien energiamuotojen käytöstä käytävä keskustelu on tärkeää, mutta puheita tärkeämpää on tehdä konkreettisia tekoja.

Sähkölämmitteisten kiinteistöjen tulisi olla energiatehokkuuskeskustelun keskiössä jo niiden suuren määrän ja merkittävän säästöpotentiaalin takia.

Miksi sähkölämmityksellä on merkitystä?

Suomessa on tällä hetkellä yli 850 000 sähkölämmitteistä rakennusta, joista sähkölämmitteisiä pientaloja on lähes 500 000. Jos pystymme luomaan mahdollisuuksia sähkölämmitteisten rakennusten energiankäytön tehostamiseen, on tämän vaikutus isossa kuvassa merkittävä.

Kaupungeille ja kunnille sähkölämmitteisten rakennusten tehokkaampi energiankäyttö tuo konkreettisia kustannussäästöjä sekä vähentää kasvihuonepäästöjä. Hyvänä esimerkkinä konkreettisesta teosta on Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) kesäkuun 2018 Hinku-palkinnon voittanut Kirkkonummen seurakuntayhtymä, joka on aktiivisesti lähtenyt vähentämään kiinteistökannan energiankulutusta.

Toinen mielenkiintoinen esimerkki konkreettisista energiateosta on ”Iisisti energinen Ii” -hanke, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta. Hankkeeseen valitaan mukaan 20 sähkölämmitteistä taloutta ja asukkaat saavat käyttöönsä muun muassa OptiWatti-järjestelmän oman kotinsa lämmityksen optimointiin.

Oululaisessa Mäntyrinteen päiväkodissa sähkölämmityksen älykkäällä ohjauksella on saavutettu lähes 40 prosentin säästöt kokonaisenergiankulutuksessa. Päiväkodit ja koulut ovat hyviä esimerkkejä kiinteistöistä, joissa käyttöaste on ennakoitavissa. OptiWatin avulla voidaan tilojen lämpötiloja säätää käyttöasteen ja -aikataulujen mukaan.

Me OptiWatilla uskomme yhteisön yhteiseen panokseen energiatehokkuuden edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. OptiWatti-järjestelmän tavoitteena on auttaa niin kotitalouksia, kuntia kuin yrityksiäkin ohjaamaan ja optimoimaan energiankäyttöä entistä tehokkaammin.

Niillä kuuluisilla pienillä teoilla on merkittävä vaikutus – OptiWatti-järjestelmän avulla voidaan jo pelkästään eri tilojen lämpötilojen optimoinnilla saavuttaa useiden kymmenien prosenttien säästöjä lämmityskustannuksissa.

Haluatko kuulla lisää aiheesta? Tule osastolle S.15 tai tietoiskuun 13.9 klo 9.30. Tutustu myös www.optiwatti.fi/kunnat.

Ari Tolonen
toimitusjohtaja
OptiWatti Oy