Elinvoimaa seudulle sote-kumppanuudella

Elinvoimaa seudulle sote-kumppanuudella

(Katso kuva suurennettuna tästä)

Kunnan elinvoimaisuus riippuu erityisesti siitä, kuinka se onnistuu kehittämään alueensa vetovoimaisuutta asua, yrittää ja asioida nyt ja tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen vie tyypillisesti yli 60 % kuntien koko taloudesta, joten lähipalveluiden tuottamisella ja yhteistyökumppanilla on merkitystä. Kisa naapurikuntien kesken on käynnistynyt maakunnallisten palveluverkkojen suunnittelun myötä. Kilpailu elinvoimaisuustekijöistä on toki hyvästä, mutta valitettavasti kuntien mahdollisuudet vaikuttaa seudulla tuotettaviin lähipalveluihin tulevat vähenemään merkittävästi. Päätösvalta palveluverkosta siirtyy käytännössä maakuntien isoihin kaupunkeihin.

Etelä-Pohjanmaalaiset Kuusiokunnat (Alavus, Ähtäri, Kuortane) ja Soini ratkaisivat elinvoimahaasteen yhdessä ja perustivat Pihlajalinnan kanssa kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavan Kuusiolinna Terveyden. Yhtiö on tuottanut sote-palvelut jokaiseen jäsenkuntaan kiinteällä vuosihinnalla vuoden 2016 alusta alkaen. Palveluiden piirissä on 23 500 asukasta. Kumppanuus Pihlajalinnan kanssa on tuonut kunnille taloudellista liikkumavaraa investoida myös muihin palveluihin ja mm. elinkeinoelämän kehittämiseen. Vuonna 2017 Pihlajalinna maksoi yhteisyhtiöiden osinkoja kumppanikunnille yhteensä 2 744 000 euroa.

Pihlajalinnan toimintamalli perustuu tiiviiseen kumppanuuteen kunnan lisäksi myös muiden seudulla toimivien yritysten kanssa. Esimerkiksi Kuusiolinna Terveyden alihankintaverkostossa on yli 200 paikallista yritystä ja yrittäjää – yhteistyön vuosittainen arvo on lähes 3 miljoonaa euroa. Yhteisyhtiö itse työllistää lähes 1 000 sosiaali- ja terveydenalan ammattilaista Kuusiokuntien sekä Soinin alueella.
Ulkoistamalla pitkällä sopimuksella sote-lähipalvelut yksityiselle kumppanille, on kunnilla edelleen mahdollisuus turvata kuntalaisille tärkeät lähipalvelut sekä ratkaista myös kuntatalouteen ja sote-kiinteistöihin liittyvät haasteet ja vastuut. Näin mahdollistetaan myös seudun elinvoimaisuus pitkällä aikajänteellä.

Asiakaskuntiemme tulokset ovat osoittaneet, että yksityisen ja julkisen sektorin hyvällä yhteistyöllä voidaan turvata monipuoliset ja vaikuttavat sote-lähipalvelut sekä ratkaista kiinteistöihin liittyvät haasteet. Pihlajalinnan kuntakumppanuuden avulla kuntien elinvoimaisuus ja vetovoimaisuus asua, yrittää ja asioida on vahvistunut. Samalla myös kuntien talous on saatu tasapainoon, kun 60 % budjetista on kiinteähintaista ja liiketoiminnan tuotosta osa palautuu kunnalle.

Juha Rautio, johtaja, strategiset hankkeet Pihlajalinna