Haaveissa täydellinen ja monistettava kuntastrategiaprosessi –  onko sellaista?

Haaveissa täydellinen ja monistettava kuntastrategiaprosessi –  onko sellaista?

Viime vuosi oli Suomessa uusien kuntastrategioiden kulta-aikaa: valtuustokauden käynnistyessä kunnat päivittivät ja uusivat strategioitaan urakalla kuntalain hengessä. Kuntien tulevaisuuden rakentamista pohdittiin yhdessä niin valtuutettujen kuin kuntalaistenkin kanssa.

Meiltä BDO:laisilta kysytään usein apua strategiaprosessien suunnitteluun ja pyydetään esimerkkejä muiden kuntien toteuttamista prosesseista. Kuitenkaan satojenkaan strategioiden suunnitteluun käytettyjen työtuntien jälkeen meillä ei ole antaa täydellistä vastausta kysymykseen ”Millainen on täydellinen strategiaprosessi?”, sillä yhtä ja tiettyä mallia emme ole prosessiin löytäneet. Jokainen kuntastrategia on suunniteltava aina kuntakohtaisesti – ja juuri sen omaan toimintakulttuuriin sopivaksi.

Yhtä ja kaikille sopivaa täydellistä mallia emme siis ole vielä löytäneet, mutta olemme silti yksimielisiä siitä, että täydellinen strategia on sellainen, joka jää prosessina elämään myös itse asiakirjan kirjoittamisen jälkeen. Elävä kuntastrategia onkin yksittäistä pöytälaatikkoon jäävää asiakirjaa suurempaa: se on yhteinen tahtotila ja konkreettinen suunnitelma siitä, miten kuntaa kehitetään seuraavina vuosina. Strategian kirjoittamisesta käynnistyy itse strategian ydin: se on yhteinen matka paremman tulevaisuuden rakentamiseksi, sekä oppimismatka strategisen ajattelun maailmaan.

Strategia-asiakirjan kirjoittamisen jälkeen alkaakin monesti se vaikeampi osuus, suunnitelmien ja tavoitteiden toteuttaminen. Tämä vaatii kaikilta kunnan toimijoilta paitsi yhteistä tahtotilaa ja päättäväisyyttä, myös selkeää ja määrätietoista johtamista. Strategiaa on pidettävä esillä ja pyrittävä aidosti muuttamaan toimintaa strategian suuntaiseksi. Pöytälaatikkoon hautautunut strategia ei ohjaa aidosti kunnan toimintaa. Jotta intoa strategian esiin nostamiseen säännöllisesti olisi, on tärkeää, että strategian toteuttaminen saa aikaan innostusta, uusia oivalluksia, rohkeita ideoita ja konkreettisia pieniä tuloksia säännöllisesti. Niistä muodostuu parhaimmillaan halu kehittää ja toimia yhdessä myös jatkossa.

Yhtä tiettyä tapaa tehdä tai toteuttaa strategiaa ei siis varmastikaan ole, vaan jokainen kunta joutuu miettimään oman lähestymistapansa strategian toteuttamiseen. Olemme kuitenkin tunnistaneet monia elementtejä, jotka tekevät mielestämme strategiaprosesseista onnistuneita. Oletkohan kanssamme näistä elementeistä samaa mieltä?

Tervetuloa siis kuuntelemaan BDO:n tietoiskua ”Miten suunnitellaan täydellinen strategia? – BDO:n vinkeillä kohti vaikuttavaa ja osallistavaa prosessia” Kuntamarkkinoilla keskiviikkona klo 13.00-13.20 huoneessa A3.25 (3. kerros).

Pipsa Salkosalo, asiantuntija, BDO