Hevosyrittäminen lisää alueen elinvoimaa

Hevosyrittäminen lisää alueen elinvoimaa

Hevosyrittäjyys on vahvaa osaamista, johon on yleensä johtanut vuosien hevosharrastus ja tämän aikana hankittu koulutus. Yrittäjistä tehty tutkimus osoittaa, että he pyrkivät kannattavaan liiketoimintaan ja kannattavuuden jatkuvaan parantamiseen. Hevosalan yrittäjät ovat työhönsä sitoutuneita, motivoituneita ja he arvostavat osaamista ja ammattitaitoa. Hevosten hyvinvointi on tärkeätä, joskus jopa omaakin terveyttä ja hyvinvointia tärkeämpää.

Hevosalan yrittäminen on enimmäkseen palveluliiketoimintaa. Kunnille ja yrityksille suunnattuja palveluita ovat virkistystoiminta sekä sote -alaan liittyvät kuntoutus- ja terapiatoiminta. Matkailuun liittyvillä palveluilla ja oheistoiminnoilla on erityistä merkitystä vilkkailla matkailualueilla kuten Pohjois-Suomessa. Hevosala on osa elämysliiketoimintaa, ja sillä on liikunnan lisäämisen ja luontoläheisyyden vuoksi kansanterveyttä kohentava vaikutus.

Hevostaloudella ja hevosilla on suuri merkitys aluetaloudellisesti ja elinvoimatekijänä, kun se ostaa palveluita monilta muilta yrityksiltä. Hevoset antavat työtä – ala tarjoaa Suomessa arviolta noin 7000 kokoaikaista työpaikkaa. Koko Euroopan alueella työllisyysvaikutus on 400 000 kokoaikaista työpaikkaa. Ei siis voida puhua vain ”tyttöjen harrastuksesta” tai ”ravimiehistä”, jollainen mielikuva valitettavan monella päättäjällä ja suurella yleisöllä hevostaloudesta vieläkin on.

Hevosala ja hevosiin perustuva yrittäminen tarvitsee paljon tilaa. Jotta ala voi hyötyä esimerkiksi hyvinvointi- ja virkistyspalveluiden lisääntyvästä kysynnästä, on yrityksen sijaittava lähellä asiakkaita. Matkailuyritys tarvitsee alueita hevosilla liikkumiseen. Hevosten hyvinvointi edellyttää riittäviä ulkoilu- ja jaloittelualueita. Hevosen kanssa on päästävä lähelle luontoa, jolloin tarvitaan hevostoimintaan rauhoitettuja reittejä ja alueita. Parhaimmillaan hyvin suunnitellut ja hevostoiminnan käyttöön varatut alueet muodostavat kaupunkeihin viheralueita, kuten metsäalueita, peltomaisemia ja vesien ranta-alueita. Kunnat voivat antaa hoidettavia maisema-alueita hevosten laiduntamiseen tai hevosilla liikkumiseen. Näin luonnon monimuotoisuus lisääntyy ja alueet pysyvät kunnossa.

Joissakin kunnissa erilaiset hevostoiminnot on otettu huomioon aluevarauksissa ja kaavoituksissa. Esimerkiksi Suomen virallisessa hevospitäjässä Ypäjällä on rakennettu hevosvaellusreittejä, jotka mahdollistavat hevosmatkailuyrittämisen tai omaehtoisen liikkumisen hevosilla. Yrittämiselle on varattu tontteja.