Hoidon tarpeen on ohjattava vanhustenhoitoa

Hoidon tarpeen on ohjattava vanhustenhoitoa

Vanhustenhoidon henkilöstömitoitus on jälleen tarkastelun alla. Sen sijaan, että henkilöstön riittävä määrä varmistettaisiin lailla, mitoituksia ollaan pienentämässä. Viesti superilaisilta on selkeä: Näin ei voida toimia. Päinvastoin, vanhustenhoitoon tarvitaan lisää koulutettua hoitohenkilökuntaa. Monisairaiden vanhusten määrä kasvaa ja heidän hoitamisensa vaatii vahvaa vanhustenhoidon osaamista.

Vanhuspalvelulakia säädettäessä luvattiin, että jos yksikin yksikkö alittaa 0,5:n mitoituksen, laki avataan ja sitä tarkastellaan uudelleen. Päivi Voutilainen, Satu Karppanen ja Erkki Papunen kirjoittivat Helsingin Sanomissa (HS 28.10.), ettei mikään tehostetun palveluasumisen yksikkö alittanut 0,4:n mitoitusta THL:n vuonna 2014 tekemässä tarkastuksessa. Tämä ei tarkoita sitä, että 0,4:n mitoitus olisi ollut riittävä, vaan osa yksiköistä ei täyttänyt edes olemassa olevan minimimitoituksen tasoa. Sen sijaan, että kaikkia yksiköitä vaadittaisiin noudattamaan olemassa olevia suosituksia, kriteerejä aiotaan nyt laskea heikoimman toteutuneen mitoituksen tasolle. Näin ei voida toimia!

Mitoitusluvut ja vanhusten hoitoisuus on asetettu toisinaan vastakkain. Väitetään, että mitoitussuositus on joustamaton eikä se perustu vanhusten hoitoisuudelle. Mitoituksia laskettaessa on tietenkin otettava huomioon vanhuksen hoidon tarve. Mitoitussuositukset antavat perustan työnantajalle, kun määritellään tarvittavaa henkilöstömäärää. Sen lisäksi on tarkasteltava vielä tarkemmin hoidon tarvetta. Esimerkiksi muistisairaiden hoitaminen vaatii enemmän henkilökuntaa. Suositukset ovat tuoneet jonkinlaisen turvan työntekijöille, ettei ainakaan vähimmäismitoituksen alle mennä. Ne ovat myös valvontaviranomaisen tärkeä työkalu.

On surullista, että joudumme taistelemaan, että vanhustenhoidossa täyttyisi edes minimimitoitus, joka on edellytys potilasturvallisuudelle. Myös työturvallisuus on vaarassa, jos henkilöstömitoituksista säästetään. Vähimmäismitoituksen laskeminen 0,4:n tasolle on käytännössä mahdotonta. Silloin on jo todettava, ettei ole kysymys hoidosta vaan säilytyksestä.

Mitoituskeskustelussa unohtuu helposti tärkein: vanhus. Vanhusten on saatava tarvitsemaansa hyvää hoitoa ja hoitajille on annettava mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Jotta jatkossakin saadaan vanhustenhoitoon osaajia, on huolehdittava siitä, että työn tekemiselle on hyvät edellytykset. Työ ei saa tuottaa eettistä kuormaa.

 

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer