Hoitajapula pahenee – teknologia ja uudet palvelumuodot tuovat helpotusta kotipalveluihin

Hoitajapula pahenee – teknologia ja uudet palvelumuodot tuovat helpotusta kotipalveluihin

Kesän aikana pula sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista on konkretisoitunut monilla paikkakunnilla. Aiemmin ratkaisuja tähän kasvavaan haasteeseen on löydetty mm. hoitajien työvuoroja tehostamalla. Mutta nämä keinot eivät riitä loputtomiin. Mikä siis neuvoksi?

Videokäynnit osaksi palvelua

Vuosia on odotettu teknisten ratkaisujen tuovan helpotusta kotihoidon arkeen. Näin on viimein todellakin tapahtumassa. On jo todettu, että videoyhteyden avulla tuotettavat kotikäynnit toimivat, niillä saadaan säästöä ja asiakkaat kokevat niiden käytön mielekkääksi. Tietenkin ammattilaisten on aina arvioitava asiakkaan soveltuvuus etäpalveluiden piiriin, kaikille se ei sovellu.

Tekniikka sinänsä ei ole uutta tai uniikkia, mutta kokonaispalvelun sujuminen vaatii alan toimijoilta monipuolisempaa osaamista kuin perinteinen kotihoito. Jatkossa videolaitteen yhteyteen on helppo lisätä esimerkiksi etämittauslaitteita tai aktiivisuuden seurantaa. Ja kaikki tieto on yhden järjestelmän kautta niin ammattilaisen kuin omaisenkin käytössä.
Iloksemme olemme huomanneet, miten jotkut kunnat, esimerkiksi Riihimäki, ovat ottaneet etäpalvelut joko pakolliseksi tai mahdolliseksi osaksi kotihoidon kilpailutusta. Tässä on aito mahdollisuus tehdä palvelusta parempaa, monipuolisempaa tai tehokkaampaa. Etäpalvelut ovat yksi keino taata ihmisille tulevaisuudessakin yhdenmukaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta.

Uusi työnjako kotihoitoon

Toisena mahdollisuutena on tuottaa kotipalveluita myös muiden kuin terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Kotihoidossa on usein oletus, että kotipalveluita voi tuottaa vain hoitajan koulutuksen saanut ammattilainen. Todellisuudessa moni hoitaja käyttää edelleen ison osan työajastaan ruokakaupassa, kauppatilausta tehdessä tai aterioita lämmittäessä.

Kuopion alueella on tahtoa ja rohkeutta riittänyt, ja hajaseudulla osa kotikäynneistä tehdään Postin jakeluhenkilöstön toimesta. Tehtäviin annetaan huolellinen ja kattava hoivaperehdytys ja lääkeluvat on suoritettuna. Hoitaja tekee edelleen hoidollisemmat tehtävät ja voinnin seurannan.. Palvelu on toiminut, asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä ja hyväksi havaittua palvelua laajennetaan lähialueille.

Jotta selviämme kunnialla vanhustenhoidosta seuraavat vuosikymmenet, joiden aikana Suomen vanhusväestö kaksinkertaistuu ja yksin asuvien määrä lisääntyy, tarvitsemme näitä ja muita uusia palvelumuotoja. Tehdään siis yhteistyötä ja uskalletaan kokeilla uutta!

Tiina Tapionlinna, Posti Kotipalvelut