Hyvä sisäilma on kunnalle taloudellinen terveysteko

Camfil Oy15.9.2022

Valtioneuvoston selvityksen mukaan kunta-alan tehtävissä hoito- ja opetustyötä tekevät työntekijät kokevat yleisemmin sisäilmaan liitettyjä oireita ja olosuhdehaittoja. Kuntakyselyssä ongelmien syyksi todettiin yleisimmin ilmanvaihtoon liittyvät puutteet.

Vuonna 2021 julkaistiin Turun yliopiston tutkimuksen loppuraportti, jossa arvioitiin kuntien rakennuskannan terveyshaittojen vaikutuksia kuntien talouteen. Terveystaloudellisen tutkimuksen loppuraportissa todettiin, että vajaa viidennes kuntien rakennuksia käyttävistä henkilöistä altistuu sisäilman haitoille ja kulut sisäilman terveyshaitoista ovat satoja miljoonia euroja vuodessa. Sisäilmaongelmista saattaa seurata sairauslomien lisäksi pitkäaikaissairauksia. Tutkimuksen mukaan terveyskuluihin vaikutti eniten sairauspoissaoloista johtuva tekemätön työ.

Koronapandemian yhteydessä on kiinnostuttu siitä, voiko tehokkaalla ilmanvaihdolla torjua erilaisia viruksia. Aihe on tärkeä, sillä koronan leviäminen on vaikeuttanut oppilaitosten toimintaa ja aiheuttaa oppilaille ja henkilökunnalle pitkiäkin poissaoloja.

Tutkimusten mukaan HEPA-suodattimelliset ilmanvaihtojärjestelmät poistavat ilmasta hiukkasia, joihin viruksetkin kuuluvat. Mekaaninen suodatus voi vähentää sairastumisriskiä merkittävästi suljetuissa tiloissa, joissa oleskellaan pitkiä aikoja. Usein kuitenkaan HEPA-suodattimien käyttäminen ilmanvaihtojärjestelmissä ei ole mahdollista, jolloin pitää miettiä vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa pienimpien partikkeleiden suodattaminen sisätiloissa. Siihen on ratkaisu siirreltävissä CITY M Ilmanpuhdistimissa.

Tehokkaat ilmanpuhdistimet edistävät sisätilojen terveysturvallisuutta. Lisäksi ne vähentävät kunnille koituvia kustannuksia. Maailmanlaajuisesti kyseessä on mittava ilmiö: laadukkaalla sisäilmalla pelastetaan henkiä, ennaltaehkäistään vakavia terveysongelmia ja parannetaan elämänlaatua.

CITY M -ilmanpuhdistimessa on sertifioidut HEPA-suodattimet ja aktiivihiilisuodattimet. Laite poistaa epäpuhtauksia ja pienhiukkasia ilmasta. Se parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja vähentää siivouksen tarvetta. CITY M -ilmanpuhdistin vähentää rakennuksiin ihmisistä tulevaa kemikaalikuormaa ja poistaa hajuja. Siten se helpottaa myös allergikkojen ja astmaatikkojen oleskelua tiloissa.