Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – arvostammeko aidosti hoidon suunnittelua?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – arvostammeko aidosti hoidon suunnittelua?

Kuinka minä oivalsin työn ja hoidon suunnittelun merkityksen?

Tutustuin interRAI-arviointijärjestelmään vuonna 2002 kotisairaanhoidossa, työni alkumetreillä ei RAIn hyöty ja merkitys heti avautunut minulle. Tein arviointeja, koska niitä piti tehdä. Lähinnä koin arvioinnit ylimääräiseksi aikasyöpöksi.

Ymmärtämättömyys vaivasi minua, joten ymmärrystä piti itsenäisesti lisätä. Onneksi minulle avautui, kuinka laaja-alaisesti RAI pitää sisällään ne asiat, joita hoitotyössä yleensäkin seurataan, havainnoidaan, haastatellaan ja kirjataan – RAI-sisältö olikin minulle aivan tuttu.

Yhtenäisen kyselyrungon avulla varmistuin siitä, että käyn samat asiat läpi kaikkien asiakkaiden kanssa. Puolivuosittain näytin koonnin asiakkaan kokonaistilanteesta asiakkaalle, omaisille ja työnantajalleni. Olin löytänyt työvälineen, joka teki hoitotyön näkyväksi ja – ennen kaikkea – nosti esiin voimavarat ja kuntoutuspotentiaalin!

RAI on ennen kaikkea hoidon suunnittelun työväline. Se on kohtaamisen työväline, joka antaa asiakas- ja omaiskeskusteluille rungon. RAIn pohjalta rakentuva yksilöllinen hoitosuunnitelma antaa yhteisen suunnan.

Miksi RAI:ta tehdään?
Minua haastetaan usein sanoen: RAI vie ajan hoitohenkilökunnalta, se maksaa liikaa, ei hoitajilla ole aikaa sitä tehdä, se on liian raskas ylläpitää, olemme miettineet arvioinneista luopumista jne..

Suurimmaksi haasteeksi näen sen, että emme edelleenkään arvosta hoidon suunnittelua yhtä paljon kuin toteutusta. Yksilöllisen hoidon tulisi aina lähteä liikkeelle hoidon suunnittelusta. Siitä, että arvioimme hoidon asiakkaan tarpeiden mukaan. Yleensä pyöröovi-ilmiötkin vähenevät, ja samalla kustannukset.

Mikään ei muutu, jos mitään ei tehdä!
Hoidon suunnittelua ei voida ohittaa: ilman tavoitteita myös laadun seuranta on usein hakuammuntaa.

Usein vedotaan resursseihin. Itse en saanut tiimilleni yhtään enempää resursseja, kun aloimme systemaattisesti tehdä RAI-pohjaisia hoitosuunnitelmia. Tiimivastaavana suunnittelin kokonaisuuden niin, että aika kaivettiin. Myönnettäköön, että tein vähän ylitöitä esimieheni luvalla saadakseni kokonaisuuden kuntoon. Se maksoi itsensä takaisin.

Suunnitteluun käytetyn ajan myötä asiakkaittemme hoitosuunnitelmat olivat aidosti yksilölliset ja ajantasaiset. Toteutimme samoilla resursseilla paljon laadukkaampaa hoitoa.

Tehdään yhteistyötä yhteisen hyvän eteen ja suunnitellaan. Silloin onnistumme parhaiten, ja kaikesta tästä hyötyy eniten ihminen – hoidon tarpeessa oleva.

Minna Wentus, asiakkuusjohtaja, Oy Raisoft LTD