Ikäihmiset maaseudun voimavarana

Ikäihmiset maaseudun voimavarana

Toimintaa ja palveluja suunnitellessa usein unohdetaan kysyä asiasta heiltä, joita asia koskee. Aijjoos-hankkeessa kehitettyä toimintaa ovat suunnitelleet, toteuttaneet ja arvioineet ikäihmiset. Ikäihmiset ovat yhteiskunnallinen voimavara, jota ei kannata jättää käyttämättä.

Ikäihmisten aloitteesta on käynnistetty monipuolista toimintaa eteläpohjalaisella maaseudulla Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä. Maaseudulla välimatkat ovat pitkiä, joten ryhmätoimintaa on perustettu sinne, missä ikäihmiset ovat. Ryhmät kokoontuvat kylätaloilla ja nuorisoseuroilla. Maaseudulla ei voida olettaa, että ikäihmiset pääsevät keskustassa oleviin tilaisuuksiin. Omalla kylällä järjestetty ryhmätoiminta tuottaa hyvinvointia ja osallisuutta yksinäisten, syrjäseudulla asuvien ikäihmisten arkeen. Samalla aktiiviset seniorit saavat mielekästä tekemistä vapaaehtoisina ryhmänohjaajina.

Ikäihmisten suunnitellessa toiminnan sisältöjä, on syntynyt hyviä käytäntöjä, kuten tukiopetusta arjen teknologiasta, nukkemaakarit, eloisia juhlia yksinäisille, kyläluuta-toimintaa, päiväkotimummo ja -pappatoimintaa, vanhemman väen koulupäiviä, yläkoululaisten ja vanhainkodin asukkaiden yhteisiä ulkoiluja jne. Tarkemmat kuvaukset Aijjoos-hankkeessa kehitetyistä hyvistä käytännöistä löytyvät Innokylästä.

Aijjoos-hankkeessa ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa kansalaiset on kutsuttu kouluttajiksi ammattihenkilöille, tiedottajiksi lehdistötilaisuuksiin, kuntayhtymän johtoryhmän ja yhtymähallituksen kokouksiin asiantuntijoiksi, ikäpoliittisen ohjelman laadinnassa työryhmän jäseniksi, esitteiden ja palveluoppaan tarkastajiksi, palveluliikenteen suunnittelijoiksi, kotihoidon kehittäjiksi jne. Kokemuksellinen ja ammatillinen asiantuntemus ovat yhdessä enemmän. Yhteistyö hyödyttää sekä ikäihmisiä että ammattilaisia. Palveluista tulee paremmin tarpeisiin vastaavia, kun ikäihmiset ovat kehittämistyössä mukana.

Ikäihmisten hyvinvointia vahvistava Aijjoos-kumppanuushanke on toiminut Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2008–2012 ja 2013–2015. Aijjoos on Etelä-Pohjanmaan murretta ja tarkoittaa ”ajoissa”. Hankkeita on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys ja hallinnoinut Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry. Jälkimmäinen hanke on ollut osa valtakunnallista Eloisa ikä -ohjelmaa.

Aijjoos II –hanke Kuntamarkkinoilla osastolla 3.06. Tervetuloa tutustumaan!

Marja-Liisa Nevala, kehittämispäällikkö, Aijjoos kumppanuushanke II, Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry