Innovaatiot toteutetaan yhdessä

Innovaatiot toteutetaan yhdessä

Euroopan unionin investointi- ja rahoitusohjelmilla luodaan talouskasvua ja työpaikkoja sekä vauhditetaan innovaatioita. Alueiden elinvoiman ylläpitäminen ja vahvistaminen on yksi EU:n investointipolitiikan keskeisiä osa-alueita. Noin puolet, eli yli 450 miljardia euroa, EU:n kokonaisbudjetista on varattu koheesio- ja muille alueelliseen kehitykseen vaikuttaville osa-alueille.

Kuten missä tahansa muussa EU-maassa myös Suomessa on tärkeää varmistaa maan eri alueille mahdollisimman tasapuoliset menestymisen mahdollisuudet. Pelkästään viime vuonna EU rahoitti hankkeita ympäri Suomea yli kahdella miljardilla eurolla. Rahoitusta on kohdennettu esimerkiksi liikenteeseen, koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

Käynnissä on lukuisia mielenkiintoisia hankkeita, joissa on saavutettu loistavia tuloksia. Esimerkiksi nuorten työllistymistä ja elämänhallintaa koordinoiva Kohtaamo-hanke on saanut Euroopan sosiaalirahastolta rahoitusta, jonka myötä hankkeessa on perustettu 40 alueellista Ohjaamo-pistettä nuorten auttamiseksi. Toiminnan vaikuttavuudesta ja hyvistä tuloksista kertoo myös se, että valtioneuvosto päätti keväällä vakinaistaa Kohtaamo-hankkeen ja sen koordinoimien Ohjaamoiden toiminnan. Tämä, jos mikä, tukee nuorten kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksien kautta alueiden menestymistä.

Yhteistä monille EU-rahoitteisille hankkeille on, että niiden taustalla on joukko eri toimialoilta ja eri maantieteellisiltä alueilta tulevia yhteistyökumppaneita. Tämä vahvistaa suomalaista osaamista ja yhteenkuuluvuutta, kun eri alueiden ja alojen asiantuntijat lyöttäytyvät yhteen. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii 6aika-strategia, joka on kuuden suurimman kaupungin innovaatioalusta. Vaikka nimellisesti toiminta keskittyy ”kuutoskaupunkeihin”, hyötyvät hankkeesta myös kaupunkien ympäryskunnat. Ideat, ihmiset ja tuotteet liikkuvat vaivatta yli kuntarajojen – ehkäpä jatkossa automatisoidulla ajoneuvolla. Esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella on voitu matkustaa lyhyitä matkoja EU:n aluekehitysrahastolta tukea saaneen SOHJOA-hankkeen toteuttamalla automatisoidulla bussilla.

Euroopan komission laatiman selvityksen mukaan Suomen T&K-toiminta on jäsenmaista toiseksi tehokkainta. Innovaatioiden jalkauttamisessa ja tuotteistamisessa olemme viidenneksi paras jäsenmaa. Nämä ovat hyviä saavutuksia, mutta vielä hitusen paremminkin voisimme pärjätä. Kääritään siis yhdessä hihat ja ryhdytään toimeen – EU:sta on saatavilla uuden luomiseen monenlaista tukea.

Vesa-Pekka Poutanen