Investoi kuntasi tulevaisuuteen ennaltaehkäisevillä sisäilmaratkaisuilla

Investoi kuntasi tulevaisuuteen ennaltaehkäisevillä sisäilmaratkaisuilla

Kuntien sisäilmaongelmien laajuudesta on esitetty toinen toistaan synkempiä arvioita, ja päättäjiä syyllistetään ihmisten terveyden turmelijoina. Keskustelun pääteemana ovat lyhytnäköisestä kiinteistönpidosta johtuvien homevaurioiden terveyshaitat. Nykyisten viranhaltijoiden syyttely on hyödytöntä, koska pohja valtaosalle ongelmista on luotu vuosikymmenten aikana erilaisilla rakentamiseen liittyvillä säädöksillä ja energiansäästöopeilla. Nyt ilmenevät ongelmat ovat tyypillisesti vain seurausta kiinteistöjen käyttöön, ylläpitoon ja etenkin ilmanvaihtoon liittyvistä muutoksista.

Todellisuudessa sisäilmaoireilu johtuu monista tekijöistä ja myös uusissa ”terveissä” rakennuksissa voidaan huonosti. Terveysriskejä aiheuttavat materiaaleista haihtuvat kemikaalit, kuidut ja pienhiukkaset. Tutkitusti suurimman riskin sisäilmassa aiheuttavat alle 0,1 mikrometrin kokoiset eli ultrapienet hiukkaset, jotka ovat peräisin ulkoilmasta, rakennusmateriaaleista, ilmanvaihtosuodattimista sekä kosteusvaurioituneiden rakennusmateriaalien mikrobitoiminnasta.

Sisäilmasta johtuvat poissaolot rasittavat kunnan taloutta merkittävillä suorilla ja epäsuorilla kustannuksilla. Jos budjettia ei haluta käyttää kalliisiin paniikkiratkaisuihin, kustannustehokkainta on varmistaa puhdas sisäilma kiinteistöjen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Ihmisten hyvinvointia voidaan parantaa nanoluokan ilmanpuhdistimilla vakavistakin sisäilmaongelmista kärsivissä tiloissa. Valitettavasti laitteista saatu hyöty voi jäädä laihaksi, jos i) oireita aiheuttavia epäpuhtauksia ei poisteta oikeanlaisella teknologialla, ii) puhdistimet otetaan käyttöön liian myöhään ja/tai iii) laitteiden määrässä kitsastellaan, jolloin osa tiloista jää puhdistamatta. Ihmisten luottamus menetetään ja päättäjien syyttely jatkuu.

Akuutissa ongelmatilanteessa ammattilaisen ratkaisu on suojata tilat nanoluokan ilmanpuhdistimilla kokonaisvaltaisesti. Oireet poistuvat vain oikeanlaisilla puhdistimilla ja oikein mitoitetulla puhdistusratkaisulla. Tilanne pysyy rauhallisena ja tutkimus- ja korjaustoimet voidaan suorittaa suunnitellusti. Fiksussa kunnassa sisäilma pidetään puhtaana myös saneerauksen sekä käyttöönoton aikana, jotta ultrapieni pöly ja uusien materiaalien päästöt eivät laukaise oireilua. Ennakoiva kiinteistönpito ja nopea reagointi ongelmien ilmetessä on kunnalle kokonaisedullista ja jättää varaa toimia järkevästi myös seuraavassa ongelmakohdassa.

Investoimalla ihmisten terveyteen investoit kuntasi tulevaisuuteen.

Peter Christiansen, Genano Oy, myyntijohtaja, Pohjoismaat