IT-ratkaisut osana ympäristötavoitteiden saavuttamista

Okan Evinc, Suomen maajohtaja, Citrix 5.7.20215.7.2021

Ympäristöasioista on tullut olennainen osa yritysten toimintaa. Kestävyysnäkökulma huomioidaan yhä paremmin niin tuotannossa kuin pysyvänä osana strategioita ja arvoja. IT-ratkaisujen hankinnassa voi tehdä selvästi ympäristöä säästäviä valintoja ja IT-strategian tulisikin olla osa ympäristöstrategiaa.

Suomi julkistanut ICT-alan ympäristöstrategiansa

ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian tavoitteena on saada ICT-alan hiilijalanjälkeä pienennettyä digitalisaatiota hyödyntäen. IT-toiminnot ovat päästöjen lähde ja kuluttavat energiaa. Toisaalta digitalisaation hyödyntäminen voi vähentää päästöjä eri sektoreilla.

IT-ratkaisujen hankinnassa on hyvä tiedostaa, miten eri palveluntarjoajien tuotteet vaikuttavat ympäristöön. Sekä yritysten että kuluttajien tietoisuutta IT-toimintojen ympäristövaikutuksista halutaan lisätä. Ympäristöstrategiassa on mainittu esimerkiksi laitteiden energiatehokkuuden ja käyttöiän kasvattaminen.

Näin saat IT-toiminnastasi ympäristöystävällisempää

IT-toiminnot ja datakeskukset kuluttavat paljon sähköä ja laitteita täytyy uusia säännöllisesti. IT:n osuus yritysten energiankulutuksesta ja -päästöistä on noin 10%. Moderneilla teknologiaratkaisuilla voi vähentää ympäristökuormitusta ja samalla valita toiminnan kannalta tehokkaimmat, sujuvimmat ja tietoturvalliset työkalut. Ympäristöystävällinen ei siis tarkoita, että muista tarpeista pitäisi joustaa vaan kaikki hyödyt voi saada samassa paketissa.

Citrixin digitaalisten työtilojen Citrix Cloudin ja Workspacen avulla voi vähentää yritysten ja yksilöiden ympäristökuormitusta. Joustavat teknologiaratkaisut ja pilven hyödyntäminen mahdollistavat työskentelyn mistä vain ja milloin vain, oli kyse sitten yksin työskentelystä tai ryhmätöistä. Jo muutama etätyöpäivä viikossa vaikuttaa merkittävästi työmatkoista aiheutuviin päästöihin. Kun kaikille työntekijöille taataan pääsy digitaalisiin työtiloihin, työt hoituvat sujuvasti eri toimintojen välillä. Citrixin asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä työskentelyä helpottaviin ratkaisuihin sekä niiden ympäristöystävällisyyteen.

Laitteetkin kaipaavat säännöllisesti huoltoa ja uusimista. Suurin osa laitteen päästöistä syntyy käyttöaikana ja loppukäyttäjän käsissä. Optimoimalla käyttöiän ja valitsemalla kevyen päätelaitteen on ympäristöjalanjälki pienempi. Citrixin pilveä ja alustoja hyödyntämällä töitä voi tehdä kaikilla yleisimmillä päätelaitteelta sujuvasti ja tietoturvallisesti. Lue lisää ratkaisuistamme: www.citrix.fi

Okan Evinc, Suomen maajohtaja, Citrix