Johtaja: hellitä hallintaa – johda kompleksisuutta

Coronarian Työelämäpalvelut, Tuula Syrjälä14.9.2022

Mieleeni muistui eräs johtamisen kehittämishanke, jonka yhdessä työpajassa omaa johtamista reflektoitiin elokuvista valittujen otteiden avulla. Reflektointi kohdistui mm. kysymyksiin, mihin tällä johtamisella päästään, mitä johtaminen mahdollistaa tai kutsuu esiin työntekijässä? Yksi elokuvista oli Niin kuin taivaassa. Siinä maailmankuulu kapellimestari uupuu ja sairastuu, hylkää uransa ja muuttaa pieneen ruotsalaiskylään. Eristäytymisen sijaan hän päätyy paikallisen kirkkokuoron johtoon. Pikkuhiljaa rikastuvan vuorovaikutuksen ja omien yksilöllisten taitojen tunnistamisen myötä kuorosta kypsyy johtajansa ohjauksessa kukoistava ja kasvava yhteisö. Samanaikaisesti paikallinen kirkkoherra pyrkii estämään kuoron jäsenmäärän kasvua ja palauttamaan kuoron entiseen kontrolloituun ja toinen toisiaan kyräilevään, epäsointuiseen moodiin siinä onnistumatta. Kirkkoherra jää saarnaamaan kirkkosalissaan yhä hupenevalle seurakunnalle, kun taas kuoro ponnistaa kansainvälisen kirkkokuorofestivaalin voittajaksi.

Minulle elokuvan yksi merkitys kiteytyy kompleksisen toiminnan johtamiseen. Kompleksisuuden keskeisiin ominaisuuksiin kuuluu monien tekijöiden samanaikainen muutos ja tekijöiden yhteisvaikutukset, joita ei voida päätellä aiemman kehityksen pohjalta. Tom Hanénin (2020) mukaan tämä johtuu kahdesta seikasta. Ensinnäkin meillä on rajalliset kyvyt hahmottaa usean eri muuttujan vaikutusta toisiinsa. Toiseksi osa muuttujista on aina piilossa emmekä voi edes havaita niiden vaikuttavan meneillään olevaan tilanteeseen. Ja kun me jäämme analysoimaan tilannetta, se on jo muuttunut toisenlaiseksi, koska asioiden ja vuorovaikutuksen yhteenkietoutuma on koko ajan muutoksessa.

Kompleksisen toiminnan johtaminen kannustaa parhaimmillaan näkemysten moninaisuuteen; ne eivät ole uhkana, vaan kompleksisuuden käsittelyn edellytyksenä. Liiallinen organisatorinen homogeenisuus johtaa siihen, että uusia ideoita ei esitä ja kriittisistä näkemyksistä vaietaan. Kun syntyy jotain yllättävää, niin hyydytään. Kysymys johtajalle kuuluukin, hyydytätkö vai mahdollistatko? Elokuvassa kuorojohtaja mahdollisti moniäänisen vuorovaikutuksen ja pienten positiivisten kehitysten käynnistymisen, jotka johtivat suureen muutokseen.

Coronarian Työelämäpalveluissa teemme työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Toimimme johtamisen ja työyhteisöjen tukena, autamme asiantuntijuuden kehittämisessä.

https://www.coronariatyoelamapalvelut.fi/