Joustavuus sähköisen palvelusetelijärjestelmän keskeisenä vaatimuksena

Joustavuus sähköisen palvelusetelijärjestelmän keskeisenä vaatimuksena

Palveluseteleiden käyttö on kunnissa lisääntynyt tasaisesti viimeisten kolmen vuoden aikana; tällä hetkellä kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta tarjoaa kuntalaisilleen palveluseteleitä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lasten päivähoidon palvelujen hankintaan (Kuntaliitto tiedottaa 21.8.2015). Kuntaliiton toukokuussa tekemään kyselyyn vastanneilla kunnilla ja yhteistoimista-alueilla on käytössään yhteensä jopa 438 erilaista palveluseteliä. Laajimmillaan palveluseteli on yhdessä kunnassa käytössä 14 eri palvelun järjestämisessä.

On selvää, että palvelusetelin monipuolinen käyttö keskenään hyvin erilaisissa palveluissa asettaa haasteensa myös palveluseteleiden sähköiseen hallintaan kehitetyille tietojärjestelmille. Esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hiljattain käyttöönottamat tehostetun kotiutuksen ja henkilökohtaisen avun sähköiset palvelusetelit ovat luonteeltaan erilaisia ja niiden tehokas hallinnointi sähköisen järjestelmän kautta edellyttää tietojärjestelmältä merkittävää joustavuutta (http://www.polycon.fi/news?2015#20150109).

Tehostetun kotiutuksen palvelusetelin kannalta keskeisiä tietojärjestelmän toiminnallisuuksia ovat mm. potilaan hoitosuunnitelman sähköinen välittäminen palveluntuottajalle ja rakenteisten hoitopalautteiden sähköinen ja viiveetön välittyminen palveluntuottajalta Eksotelle. Vastaavat vaatimukset henkilökohtaisen avun palveluseteliprosessissa ovat puolestaan mm. käytettävissä olevan saldon mahdollistava, asiakkaalle automaattisesti kotiin lähetettävä palvelukuitti ja asiakkaalle uutta tuntisaldoa säännöllisesti luova automaatti.

Eksoten tehostetun kotiutuksen ja henkilökohtaisen avun palveluseteleiden erot heijastelevat myös laajemmin eroja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluseteleiden välillä. Tietojärjestelmän kehittäjiltä vaaditaan näin ollen laaja-alaista ymmärrystä palvelukohtaisista erityispiirteistä. Vain sen avulla sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotolla tavoitellut kustannussäästöt ja prosessin tehokkuuden ja mielekkyyden kasvu ovat saavutettavissa.

Tule kuulemaan lisää Effector-järjestelmästä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelihallinnan joustavana tietojärjestelmäratkaisuna Tietolinjan tietoiskuihin Kuntamarkkinoiden kumpanakin päivänä klo 10:00 – 10:20 sekä osastollemme S.54 K-kerrokseen!

Niina Uolamo, kehitysjohtaja, Polycon Oy