Julkiset hankinnat eivät sammaloidu

Julkiset hankinnat eivät sammaloidu

Julkisten hankintojen kehittämisessä on otettu valtavia harppauksia viime vuosina. Ymmärrys näiden mittavien ostojen vaikuttavuudesta on lisääntynyt huomattavasti ja sähköiset työvälineet ovat kehittyneet vauhdilla, muutamia kehityskulkuja mainitakseni. Ensi vuoden alusta otetaan taas uusi merkittävä askel kohti yhä parempia julkisia hankintoja, kun kuntien ja valtion yhteishankinnat ja niihin liittyvä KL-Kuntahankintojen ja Hanselin osaaminen kootaan yhteen.

Miksi julkisia hankintoja pitää jatkuvasti kehittää? Siksi, että niiden volyymi on huomattava ja veroeurojen säästäminen on lähtökohtaisesti tärkeää. Lisäksi esimerkiksi vastuullisuutta ja innovaatioita voidaan edistää huomattavasti, jos kilpailutukset tehdään taiten ja nämä näkökulmat huomioiden. Tähän jo hankintalaki ja nykyinen hallituskin meitä kovasti kannustavat.

Digitalisaatio tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia sujuvoittaa hankintaprosesseja, jotka kieltämättä voivat välillä tuntua hieman vaivalloisilta ja hitailta. Kaikkien osapuolten toimintaa helpottaa varmasti se, että jatkossa kuntien ja valtion yhteishankinnat tehdään samalla tavalla ja samoilla välineillä. Tämä varmasti lisää huomattavasti houkuttelevuuttamme tuotteiden ja palvelujen tarjoajien silmissä.

Markkinoiden toimivuus ja terve kilpailu ovat meille sydämen asioita. Keskitetysti kannattaa hankkia ne asiat, joissa volyymit ovat suuria ja käyttäjien tarpeet melko yhteneväisiä. Tarvittaessa tämäntyyppisiäkin hankintoja voidaan jakaa esimerkiksi alueellisesti siten, että myös pienemmillä toimittajilla on mahdollisuus pärjätä kilpailussa. Paljon on myös sellaisia julkisia hankintoja, jotka saadaan järkevimmin ja laadukkaimmin hankittua paikallisesti.

KL-Kuntahankintojen ja Hanselin yhdistymisen myötä kokemustenvaihto julkisten hankkijoiden kesken helpottuu entisestään, ja osaaminen lisääntyy puolin ja toisin. Uskon vahvasti, että tämä uudistus vie meitä kohti yhä laadukkaampia julkisia hankintoja, mistä hyötyvät niin hankintayksiköt kuin tarjoajatkin.

Uuden yhtiön valmistelutyöt ovat jo kovassa vauhdissa. Parhaillaan käydään strategiakeskustelua ja määritellään toiminnan linjauksia. Näihin liittyviä näkemyksiä kuulen mielelläni. Tapaamisiin Kuntamarkkinoilla!

Anssi Pihkala, toimitusjohtaja, Hansel Oy