Julkiset hankinnat sähköistyvät kovaa vauhtia

Julkiset hankinnat sähköistyvät kovaa vauhtia

Muutoksen tuulet puhaltavat julkisissa hankinnoissa jälleen kerran. Kesäkuussa ilmestyneen hallituksen esityksen myötä alkaa olla yksityiskohtaisemmin selvillä, minkälaisia konkreettisia muutoksia ja uudistuksia julkisten hankintojen kansalliseen lainsäädäntöön on tiedossa. Julkisten hankintojen sähköistyminen tulee olemaan käytännön kilpailutuksissa merkittävä muutos sekä hankintayksiköiden että hankinnoista kiinnostuneiden ehdokkaiden ja tarjoajien kannalta.

Vuoden 2014 hankintadirektiivien ja direktiivit implementoivan uuden kansallisen hankintalain myötä sähköinen viestintä tulee tulevaisuudessa olemaan lakisääteinen vakioväline julkisten hankintojen kilpailutukseen liittyvässä tietojenvaihdossa. Sähköinen viestintä tehostaa sekä hankintayksiköiden että tarjoajien hankintamenettelyihin liittyvää resurssien käyttöä. Hankintailmoitusten lisäksi tulevaisuudessa niin tarjouspyyntöasiakirjat kuin tarjousmateriaalikin tulee liikkumaan sähköisesti hankintayksikön ja tarjoajien välillä. Sähköisen viestinnän välineiden ja niiden teknisten ominaisuuksien on ehdottomasti oltava syrjimättömiä, yhteensopivia ja yleisesti hankinnoista kiinnostuneiden saatavilla hankintaperiaatteiden toteutumisen varmistamiseksi. Sähköisen viestinnän käyttöönottoon on hankintadirektiivissä asetettu siirtymäkausi, yhteishankintayksiköillä määräaika on 18.4.2017 ja muilla hankintayksiköillä 18.10.2018.

Toinen julkisten hankintojen sähköistymiseen liittyvä merkittävä uudistus on yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja eli ESPD-lomake. Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja on dokumentti, jolla hankintamenettelyyn osallistuva tarjoaja tai ehdokas voi osoittaa, että sitä eivät koske hankintasäätelyn mukaiset poissulkemisperusteet ja se muutenkin täyttää hankintamenettelyssä asetetut soveltuvuusvaatimukset. ESPD-lomake täytetään ja lähetetään sähköisesti osallistumishakemuksen tai tarjouksen liitteenä. Hankintayksiköllä on uuden hankintasäätelyn aikakaudella velvollisuus hyväksyä asianmukaisesti täytetty ESPD-lomake alustavaksi näytöksi ehdokkaan tai tarjoajan soveltuvuudesta: varsinaisia soveltuvuutta osoittavia selvityksiä voidaan pyytää hankintamenettelyn aikana vain, jos se on perustellusti tarpeen hankintamenettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi. Yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa on kesän aikana lisääntyvissä määrin alettu hyödyntämään osana käynnistyviä hankintamenettelyitä.