Kaikkea ei kannata korjata eikä omistaa

Kaikkea ei kannata korjata eikä omistaa

Suomessa on paljon päiväkoteja ja kouluja, jotka toimivat kunnan omistamissa toivottoman huonokuntoisissa kiinteistöissä. Toivottoman sikäli, että kiinteistöjen korjausvelan on annettu kasvaa, kunnes on tultu tilanteeseen, jossa osa kunnan omistamista rakennuksista on niin huonokuntoisia, ettei niitä enää kannata korjata. Tähän on tultu osin siksi, että taloudelliset resurssit on suunnattu johonkin sillä hetkellä tärkeämmäksi koettuun kuin kunnan omistaman kiinteistöomaisuuden kunnon ylläpitämiseen, osin alun perin virheellisen tai huolimattoman rakentamisen tai remontoinnin seurauksena. Syyllisiä on turha hakea. Oleellisempaa on keskittyä ratkaisemaan ongelmia.

Kun kiinteistön korjausvelka kasvaa riittävän suureksi, korjaaminen ei enää kannata. Tiedossa on tapauksia, joissa kiinteistöjä on sinnikkäästi korjattu miljoonilla euroilla varsin heikoin tuloksin. Miljoonaremonttien jälkeen on jouduttu toteamaan, että rakennus on käyttökelvoton. Taloudellisesti tiukkoina aikoina tällaiseen verorahojen haaskuuseen ei yhdelläkään kunnalla luulisi olevan varaa.

Jos kiinteistöjä ei ole varaa hoitaa, on syytä vakavasti miettiä, kannattaako niitä omistaakaan. Tässä pohdinnassa hyvin laadittu toimitilastrategia on käyttökelpoinen työkalu, jonka avulla saadaan pitkän tähtäimen linjaukset tehtyä ja kiinteistönpito kestävälle pohjalle. Strategia tukee osaltaan myös kuntatalouden vakauttamista. Tehokas toimitilajohtaminen luo mahdollisuuden merkittäviin säästöihin.

Siirtokelpoiset vuokrarakennukset nähdään usein väliaikaisina ratkaisuina ja väistötiloina, vaikka ne monessa tapauksessa olisi perusteltua ottaa osaksi pitkäaikaisempaa päiväkotien ja opetustilojen tilasuunnittelua.
Käyttötarkoitukseensa suunniteltu vuokrapäiväkoti- tai koulurakennus tai vaikkapa näiden yhdistelmä on kunnalle riskitön ja kustannustehokas ratkaisu, joka ei lisää kunnan velkaantumista. Se on myös omistamista huomattavasti taloudellisempi vaihtoehto, joka vapauttaa kaikilta niiltä ongelmilta, joita omistuksen ja ajan kulumisen myötä varmasti rakennuksista syntyy.

Ossi Alastalo
toimitusjohtaja
Parmaco