KaikkiKyytiin luo uudelleen maaseudun kuljetukset, kunnille tarjolla suuria mahdollisuuksia

KaikkiKyytiin luo uudelleen maaseudun kuljetukset, kunnille tarjolla suuria mahdollisuuksia

”Viimeinenkin bussilinja loppui.” ”Taksit karkasivat kaupunkiin.” ”Kunnan rahat eivät riitä kuljetuksiin.” ”Ilman autoa ei voi elää”

Valitettavan tuttuja lausahduksia viime vuosilta maaseudun kuljetuksista. Tilanne ei ole tyydyttävä. Onneksi uusia ratkaisuja on tarjolla. Liikennepalvelulainsäädäntö yhdessä uusien sovellusten kanssa antavat mahdollisuuden uudistaa maaseudun kuljetukset.

MTK on yhdessä Kyyti Groupin ja Coreorient Oy:n kanssa keväästä lähtien kampanjoinut KaikkiKyytiin teemalla. Kampanjassa herätellään päättäjiä ja kansalaisia huomaamaan, että hyödyntämällä maaseudulla jo valmiiksi kulkevia ajoneuvoja voidaan maaseudun asukkaille ja yrittäjille mahdollistaa kustannustehokkaat kuljetusmahdollisuudet.

Kampanjasivulla www.kaikkikyytiin.fi kerrotaan miten yhteiskunnan maksamat kuljetukset ja omalla rahalla maksettavat kyydit voidaan yhdistää yhteiseksi kokonaisuudeksi. Vaikka mitään uutta ei tarvitse keksiä, tarvitaan ennakkoluulottomia kuntapäättäjiä ja maaseudun asukkaita.

Mikä kunta ehtii ja uskaltaa ensimmäisenä hankkia kuljetukset siten, että samoissa kyydeissä kulkevat niin koululaiset kuin vanhuksetkin ja paketit sekä kaupassa käyjät? Oikeastaan odottaisin kilpajuoksua. Jos yhteiskunnan maksamiin kuljetuksiin kuluu vuosittain yli miljardi euroa ja kustannukset kasvavat lisäksi kymmenen prosenttia vuosittain, ei yhdelläkään kunnalla ole varaa odottaa.

Uusien mallien käytössä ei olisi kuin voittajia. Uudet mallit antavat kunnille mahdollisuuden säästää kuluissa, maaseudun asukkaille joustavat kulkuyhteydet ja ehkäpä mahdollisuuden luopua perheen toisesta autosta. Taksikuskeille lisääntyvät kuljetukset antavat lisää töitä, maaseutumatkailuyrityksille kulkuyhteydet asiakkaille ja koko maaseudulle uutta potkua tulevaisuuden menestymiseen.

KaikkiKyytiin.fi sivuilla on julkaistu kuntapäättäjille suunnattu infomateriaali kuljetusten uudistamisesta ja materiaali on kaikkien hyödynnettävissä. Materiaalissa kerrotaan kampanjan taustoista, kuvataan lainsäädäntöä ja olemassa olevia sovelluksia. Lisäksi kunnille annetaan vinkkejä koskien julkisia hankintoja.
Kuulostaako uusi malli liian hyvältä ollakseen totta? Tule itse arvioimaan sitä paikan päälle. KaikkiKyytiin ajattelutapaa ja mallia esitellään kuntamarkkinoilla kahdessa erillisessä tietoiskussa.

MTK haluaa teidät KaikkiKyytiin.

Marko Mäki-Hakola, Elinkeinojohtaja MTK