Katse asuntojen sisäilmavalvontaan

Katse asuntojen sisäilmavalvontaan

Mikä yhdistää ruokamyrkytyksiä, sisäilmaongelmia ja lemmikin rokotuksia? – Vastaus on ympäristöterveys, joka painii kaikkien näiden asioiden parissa.

Kuten kaikilla aloilla, ympäristöterveydessäkin kiire ja organisoinnin tai osaamisen puutteet näkyvät toiminnan epätasaisuutena ja ruuhkautuneena asiakaspalveluna. Siksi olemme kehittäneet valtakunnallisen laatujärjestelmän, jonka kautta voidaan yhdenmukaistaa palvelua ja varmistaa riittävä asiantuntemus ympäri Suomea. LaatuNet-palvelua käyttää jo reilusti yli puolet kunnallisista ympäristöterveyden organisaatioista.

Tärkeä kotien sisäilma

Tuoreen selvityksen mukaan eniten tautitaakkaa suomalaisille aiheuttavat pienhiukkaset ja radon. Kotien kosteusvauriot ovat kuudennella sijalla. Eikä ihme, sillä oleskellaanhan kotona läpi elämän.

Tärkeä työkalu sisäilmaongelmien selvittelyssä on terveystarkastajan tekemä asunnontarkastus. Asunnontarkastusten tärkein kriteeri on terveyshaittaepäily. Pelkkä mahdollisuus sille, että jokin olosuhde, rakenne tai muu voi aiheuttaa terveyshaittaa asunnossa oleskeleville, laukaisee kynnyksen asian selvittämiselle. Tämän kriteerin täyttyessä kaikki tapaukset tulisi saada kohtuullisessa ajassa käsittelyyn.

Toinen tärkeä kriteeri on perustuslaissakin määriteltyjen perusoikeuksien toteutuminen asunnontarkastuksissa. Toteutuuko kuntalaisten yhdenvertaisuus ja objektiivisuus asuinkunnasta riippumatta? Sisäilmaongelmien selvittelyprosessin vieminen läpi vaatii virkamiehiltä paitsi asiantuntemusta sisäilma-asioissa myös vankkaa hallinto- ja oikeusosaamista.

Laatujärjestelmään sisältyy laadunhallinnan tärkeä työkalu, interkalibrointi, eli toiminnan vertailu organisaatioiden – tässä tapauksessa ympäristöterveyden yksiköiden – välillä. Syksyn interkalibroinnissa pureudumme juuri asunnontarkastuksiin ja käymme läpi, miten eri tavoin prosessi on kunnissa toteutettu erityisesti kuntalaisten oikeusturvanäkökulmasta. Tulokset julkaisemme hankkeen päättyessä vuoden lopulla.

Käypää hoitoa myös eläimille

Kunnallinen eläinlääkäripalvelu on paitsi lakisääteinen myös tärkeä kuntalaisten palvelu niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Olemme parhaillaan laatimassa hoitosuosituksia eläinten yleisimpiin sairauksiin ja hoitotoimenpiteisiin. Suositusten tarkoitus on helpottaa kunnaneläinlääkärin kiireistä arkea ja turvata yhdenmukainen ja laadukas perustaso lemmikkien, hevosten ja tuotantoeläinten hoitoon ympäri Suomea.

Näillä uusilla työkaluilla lisää laatua myös kuntalaisten arkeen!

Outi Lepistö, ELT, ympäristöterveyden erikoiseläinlääkäri, asiantuntijaverkosto EnviroVet Oy