Kehitetään hoiva-avustajan tutkintoa

Kehitetään hoiva-avustajan tutkintoa

Hallitus on myös päättänyt hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. On selvää, että tavoitteen saavuttaminen vie optimistisestikin ajatellen noin viisi vuotta. Alkuvaiheessa satsataan siihen, että hoivakodeissa olisi nykyisen suosituksen edellyttämä henkilöstö.

Monella julkisissa palveluissa työskentelevällä eläkevuodet häämöttävät. Työvoiman saatavuus on erilainen haaste pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa kuin seutukunnissa ja haja-asutusalueella. Julkisuudessa on kiinnitetty aivan liian vähän huomiota siihen, että julkiset palvelut tulevat kärsimään avoimeen sektoriin verrattuna aivan vastaavanlaisesta ja jopa pahemmasta työvoimapulasta, kun vanhusväestön määrä lisääntyy.

Oikean ammattipätevän henkilökunnan saatavuus on ratkaistava kestävällä ja hoidon erilaiset tarpeet tyydyttävällä tavalla. Paitsi, että hoito ja hoiva on annettava asiakkaalle riittävillä resursseilla, tulee yhteiskunnallisesti järjestää henkilöstön koulutus siten, että ammattilaisia on mahdollista hoivakoteihin löytää.

Osa hoivamitoitusta, oikeanlaista hoivaa ja hoivahenkilökunnan riittävyyden ratkaisua tulisi olla hoiva-avustajan koulutuksen kehittäminen. Nykyisin hoiva-avustajan koulutus koostuu kolmesta eri osatutkinnosta riippuen eri oppilaitoksista. Koulutus kestää noin vuoden, mikä tarkoittaa noin 60 osaamispistettä.

Hoiva-avustajan koulutus ei ole vielä mukana virallisessa ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmässä. Tutkinto ei vielä ole virallinen ja suojattu, joten sen sisältö voi vaihdella. Hyvänä asiana voi pitää, että useat oppilaitokset hyödyntävät siinä ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia, jolloin rahoitus järjestyy ja opiskelijat voivat halutessaan jatkaa lähihoitajiksi.

Hoiva-avustajan koulutusta on rahoittanut lähinnä työvoimapoliittisena koulutuksena TEM. Myös maahanmuuttajille tarkoitettuja koulutuksia on järjestetty. Hoiva-avustajat tekevät arvokasta hoivatyötä, jolloin lähihoitajien ja sairaanhoitajien työaika hoivatyössä voidaan kohdistaa niihin tehtäviin, jotka vaativat pidempää koulutusta.

Hoiva-avustajan koulutuksen virallistamisen ja kehittämisen tulisi olla osa maan hallituksen asettamaa kunnianhimoista tavoitetta 0,7 hoivamitoituksen kirjaamista lakiin.

Vesa Mauriala. Kirjoittaja on suunnittelupäällikkö Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.