Kenen kanssa viimeksi keskustelit työhyvinvointi- johtamisesta?

Kenen kanssa viimeksi keskustelit työhyvinvointi- johtamisesta?

Tiedätkö, mitä hallituksen puheenjohtaja ajattelee työhyvinvoinnin johtamisesta? Tiedätkö, miten valtuuston jäsenet ymmärtävät roolinsa työn sujuvuuden edistämisessä?

Henkilöstö- ja työhyvinvointijohtaminen on strategista toimintaa, yhteistyötä poliittisen ja virkamiesjohdon välillä.

  • Milloin viimeksi olette keskustelleet organisaatiossanne työhyvinvointijohtamisesta ja sen merkityksestä tulokselliseen toimintaan? Ketkä siitä keskustelivat?
  • Miten organisaatiossanne kerätään tietoa poliittisen- ja virkamiesjohdon näkemyksistä työhyvinvoinnin strategisesta johtamisesta?

 

Kevan Kaari-työhyvinvointikysely

 

Työhyvinvointikysely on työväline organisaation työhyvinvointijohtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin arvioimiseen ja kehittämiseen. Uutuutena kyselyssä kartoitetaan myös luottamushenkilöiden (hallituksen ja valtuuston jäsenet) näkemyksiä työhyvinvointijohtamisesta.

 

Kysely on työväline työhyvinvoinnin strategisen johtamisen kehittämiseen. Kysely auttaa tarkastelemaan luottamushenkilöiden suhtautumista henkilöstön hyvinvointiin. Lisäksi se auttaa luottamushenkilöitä tutkimaan omaa rooliaan ja sen merkitystä työhyvinvoinnin edellytysten luomisessa.

 

Parhaimmillaan kysely toimii keskustelun käynnistäjänä työhyvinvoinnin strategisesta johtamisesta eri osapuolten kesken.

Jaettu ymmärrys työhyvinvoinnin merkityksestä tuloksellisessa toiminnassa auttaa elämään muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lisää on tulossa

Kokemuksia kyselystä ja näkemyksiä poliittisen johdon roolista työn sujuvuuden edistämisessä voit lukea myös vuoden lopussa valmistuvasta artikkelista.

Tutkimus perustuu poliittisten päättäjien ja henkilöstöjohdon haastatteluihin.

 

 

Lisätietoja Kevan Kaari-työhyvinvointikyselystä ja tutkimuksesta:

Maija Träskelin, maija.traskelin@keva.fi

 

Tervetuloa vierailemaan myös Kevan osastolla Kuntamarkkinoilla!