Ketteryyttä hankintoihin dynaamisella hankintajärjestelmällä

Ketteryyttä hankintoihin dynaamisella hankintajärjestelmällä

Hankintalain kokonaisuudistus tulee voimaan viimeistään 18.4.2016. Uudistuksen yhteydessä hankintalakiin otetaan myös aiemmin omassa laissaan olleet säännökset dynaamisesta hankintajärjestelmästä. Dynaaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköinen hankintamenettely tavanomaisesti markkinoilla saatavilla oleville hankinnoille. Uuden lain myötä siitä tulee aiempaa ketterämpi ja houkuttelevampi.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on aiemmin perustunut avoimeen menettelyyn, mutta nyt sitä kevennetään pohjaamalla se rajoitettuun menettelyyn. Järjestelmään päästäkseen yritysten on lähetettävä vain osallistumishakemuksensa. Hankintayksiköllä on pääsääntöisesti 10 päivää aikaa käsitellä osallistumishakemukset ja tarkastaa ehdokkaiden soveltuvuus. Vaikka ehdokas tulisikin hylätyksi tässä vaiheessa, sillä on milloin tahansa järjestelmän keston aikana mahdollisuus korjata soveltuvuudessa havaitut puutteet ja lähettää uusi osallistumishakemus.

Dynaaminen hankintajärjestelmä voidaan jakaa luokkiin, eikä sitä perustettaessa tarvitse määritellä tarkkaan hankinnan kohdetta. Vasta kun tulee varsinaisen hankinnan aika, hankintayksikön on määriteltävä hankinnan kohde ja pyydettävä tarjouksia kaikilta järjestelmään otetuilta kyseiseen luokkaan kuuluvilta yrityksiltä.

Iso-Britanniassa uuteen direktiiviin perustuva hankintalaki tuli voimaan jo helmikuussa 2015. Iso-Britanniassa järjestelmiä on perustettu erityisesti kuljetuspalveluiden ja sosiaali- ja terveysalan palveluiden hankkimiseksi, mutta on siellä perustettu dynaaminen hankintajärjestelmä myös julkisen sektorin aurinkoenergiaan liittyvien hankintojen toteuttamiseksikin.

Miten dynaaminen hankintajärjestelmä eroaa puitejärjestelystä? Onko sen kestoa rajoitettu? Mitä muita uudistuksia uusi hankintalaki tuo tullessaan? Tule keskustelemaan kanssamme muunmuassa näistä aiheista 2. kerroksen osastollemme!