Kieli on tärkeä työväline

Kieli on tärkeä työväline

Ulkomaalaistataustaisten työntekijöiden määrä työmarkkinoilla lisääntyy ja englannin kielen käyttö arkipäiväistyy kovaa vauhtia. Monella alalla englanti onkin jo ensisijainen työkieli. Tässä kehityksessä helposti kuitenkin unohtuu, että monilla aloilla suomen kielen taito on edelleen edellytys työtehtävien hoitamiseen ja asiakkaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Kun sujuva yhteinen kieli työntekijän ja työnantajan väliltä puuttuu, työntekijän ammatillinen osaaminen ei välttämättä tule täysin hyödynnettyä eikä kommunikaatio työnantajan ja työntekijän välillä toimi toivotulla tavalla. Lopputuloksena organisaatioissa saatetaan hukata resursseja ja yhteisen kielen puute voi vaikuttaa myös työmotivaatioon.

EURES-palveluiden tarjoama työpaikkasuomi tai -ruotsi -kielikoulutus on luotu vastaamaan tämän päivän muuttuneen työelämän haasteisiin. Työpaikkasuomi- tai -ruotsi -kielikoulutuksen keskiössä on koulutuksen tilaavan työyhteisön tarve. Jokainen koulutus on uniikki ja asiantuntevat kouluttajat kartoittavat organisaation lähtötilanteen, testaavat koulutettavien kielitason ja yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelevat koulutuksen sisällön, tavoitteet ja toteutustavan. Organisaatio voi esimerkiksi päättää toteutetaanko koulutus päivä, ilta, viikonloppu- vai etäopetuksena, ja mikä tärkeintä tuloksellisuuden ja opiskelumotivaation kannalta, jokaisen opiskelijan yksilölliset oppimisvalmiudet huomioidaan.

Räätälöitävyyden ansiosta koulutus sopii erilaisille työyhteisöille, erilaisiin tarpeisiin ja organisaatiossa erilaisissa tehtävissä työskenteleville henkilöille. Koulutuksissa keskitytään kielen käyttämiseen työympäristössä, jotta esimerkiksi tarvittava ammattisanasto saadaan haltuun, asiakaspalvelutilanteet hoituvat sujuvasti tai neuvottelutilanteet onnistuvat suomeksi tai ruotsiksi.

Kielikoulutusten lisäksi EURES-palvelut tarjoavat Kansainvälinen työyhteisö -valmennusta. Valmennus on kehitetty erityisesti vastaamaan työyhteisöjen tarpeisiin, joissa työskentelee eri kieli- ja kulttuuritausta tulevia henkilöitä. Valmennus voi keskittyä esimerkiksi vuorovaikutuksen ja viestinnän sujuvoittamiseen organisaatiossa. Kokeneet kouluttajat kartoittavat organisaation lähtötilanteen ja tältä pohjalta räätälöivät valmennuksen sisällön, keston ja tavoitteet.

Työelämä muuttuu monin tavoin, mutta kielen merkitys työvälineenä ei vähene. Yhä useampi organisaatio tulee jatkossa kohtamaan tilanteen, jossa yhteinen kieli ei ole itsestäänselvyys. Nyt olisikin korkea aika pohtia sitä, millainen rooli yhteisellä kielellä on työyhteisöissä ja ammatillisen osaamisen hyödyntämisessä. Voiko yhteisen kielen puuttuminen olla este työyhteisön tai työntekijöiden kehittymiselle juuri sinun organisaatiossasi?

TE-toimiston EURES-asiantuntijat ympäri Suomen auttavat kartoittamaan koulutustarpeita. Yhteystiedot, lisätietoja koulutuksista ja EURES-palveluista:

 

Koulutukset hankkii Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke (ESR) yhdessä TE-toimiston, asiakasyrityksen sekä kouluttajan kanssa. Työnantaja maksaa vain 30–50 % valmennusten ja koulutusten kokonaishinnasta. Loppuosuus on de minimis -tukea ja siitä vastaa Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR)-hanke.

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa –hanke
tyovoimanliikkuvuus@ely-keskus.fi